Thiêng liêng Ba Đình lịch sử

Lăng Bác, đêm trăng tỏ.

Quảng trường Ba Đình ngày nay có khuôn viên với chiều dài 320m và rộng 100m, có 240 ô cỏ, xen giữa là lối đi rộng 1,4m. Giữa Quảng trường là cột cờ cao 25m. Quanh khu vực Quảng trường còn có nhiều công trình quan trọng: Tòa nhà Quốc hội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phía trước là Đài tưởng niệm Bắc Sơn, nơi tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Cạnh Lăng Bác là Tòa nhà Phủ Chủ tịch, là nơi làm việc của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nơi thường xuyên tiếp đón các vị khách quốc tế.

Vẻ đẹp kiến trúc Phủ Chủ tịch.

Tòa nhà Quốc hội.

Đài tưởng niệm Bắc Sơn, nơi tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Là người dân Việt Nam, ai cũng mong muốn có dịp về thăm Thủ đô Hà Nội, thành phố hòa bình, thăm Quảng trường Ba Đình lịch sử, hòa vào dòng người vào lăng viếng Bác kính yêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *