Chủ động, nhanh nhạy trong việc nắm tình hình

“Chủ động, nhanh nhạy trong việc nắm tình hình; thực hiện tốt việc định hướng nội dung tuyên truyền đối với cơ quan báo chí. Nhất là khắc phục khuynh hướng đưa tin bài nặng phê phán, thiếu tính xây dựng”, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ngày 17/1.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nội dung, phương thức công tác tuyên giáo có nhiều đổi mới và chủ động hơn. Kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Tỉnh ủy bằng nhiều hình thức. Điểm mới là ngành đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại 4 đơn vị cấp huyện và 11 đơn vị cấp xã.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời định hướng các cơ quan báo, đài tuyên truyền việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phong trào thi đua yêu nước. Hàng tháng phối hợp tổ chức giao ban báo chí, kịp thời định hướng dư luận xã hội, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 35 về  “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, cùng các quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, thành lập nhóm chuyên gia, tổ thư ký, đồng thời ban hành Quy chế hoạt động theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Báo cáo tại Hội nghị cũng nêu rõ những mặt hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, như: công tác tham mưu cấp ủy có lúc chưa thật sự chủ động; việc dự báo, nắm bắt, xử lý thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời. Hoạt động của một số phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên thuộc cơ quan báo chí ngoài tỉnh có lúc còn sai sót, thiếu kiểm chứng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết từng lúc chưa thường xuyên. Việc sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác ở một số chi bộ còn lúng túng; việc nhân rộng gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác chưa nhiều…

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình yêu cầu, ngành Tuyên giáo cần tiếp tục tham mưu xây dựng, kiểm tra công tác biên tập văn kiện và các mặt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình lịch sử Đảng hoàn thành theo kế hoạch. Triển khai nghiêm túc chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát động các phong trào thi đua trong toàn ngành, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước…

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn