Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, ông Nguyễn Tiến Hải: Khẩn trương công tác chuẩn bị, đảm bảo thành công tốt đẹp

* Dự kiến toàn tỉnh sẽ có 14 đơn vị bầu cử Cùng với cả nước, tỉnh Cà Mau đang nỗ lực, tập trung quyết liệt trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngay vào thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Thân vừa qua, tỉnh đã thực hiện các bước về công tác bầu cử đúng theo luật định, triển khai đến các cấp, thể hiện được sự chủ động, quyết tâm mang tính toàn diện của địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất nhằm thống nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 16/2/2016.

Sau khi triển khai các bước trong công tác chuẩn bị bầu cử đến các cấp, đến thời điểm này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tổ chức xong Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Căn cứ vào dân số ở Cà Mau tính đến thời điểm 31/12/2015 là 1.218.385 người, nên số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu lần này là 54 vị. Theo đó, có 135 người được giới thiệu ra ứng cử từ các sở, ngành, đơn vị, các địa phương trong tỉnh (trong đó, phụ nữ là 52 người, tuổi trẻ là 24, ngoài Đảng 16, dân tộc 7, tôn giáo 10). Đối với đại biểu HĐND các huyện và TP. Cà Mau, qua hiệp thương lần thứ nhất, số đại biểu được bầu là 314 đại biểu trong 645 người được giới thiệu ra ứng cử; HĐND cấp xã được bầu là 2.848 đại biểu trong 5.817 người được giới thiệu ra ứng cử. Theo dự kiến, sẽ có 5 người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Như vậy, về số lượng đại biểu được bầu vào HĐND tỉnh khóa IX tương đương so với khóa trước.

Các tổ bầu cử lưu động trực tiếp thực hiện phục vụ công tác bầu cử tại các bệnh viện, gia đình có người lớn tuổi, neo đơn, tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, ngày 22/5/2011.

Đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, số đại biểu được bầu trên địa bàn là 7 người, trong đó có 4 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương, 3 đại biểu được Trung ương giới thiệu. Dự kiến có 18 người sẽ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại tỉnh Cà Mau.

Trong tuần qua, Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có người được giới thiệu ra ứng cử. Ông Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh: “Chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX cũng như HĐND các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 có hiệu quả hay không, bước đầu là do công tác giới thiệu người ra ứng cử tại các sở, ngành, đơn vị, địa phương. Trong quá trình giới thiệu, cần thực hiện đúng quy trình, Luật Bầu cử, trong đó cần lưu ý ưu tiên giới thiệu người ra ứng cử đối với những người trẻ tuổi, cán bộ nữ, có trình độ học vấn chuyên môn cao…”.

Dự kiến, toàn tỉnh sẽ có 14 đơn vị bầu cử. Ủy ban Bầu cử tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn với những mốc thời gian được ấn định, phân công nhiệm vụ đến từng cơ quan, đơn vị. Theo đó, cuộc bầu cử sẽ được tiến hành vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật, ngày 22/5/2016 đến 19 giờ cùng ngày. Căn cứ tình hình thực tế tại các địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định việc bỏ phiếu sớm hơn, nhưng không trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ cùng ngày. Các tiểu ban: Thông tin - tuyên truyền, An ninh trật tự - an toàn xã hội, Tổng hợp - hậu cần; tổ chuyên viên giúp việc công tác bầu cử… cũng đã được thành lập và đi vào hoạt động tích cực.

Một điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016, ngày 22/5/2011.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của tỉnh, đã ban hành chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND tỉnh, UBND các huyện và TP. Cà Mau, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử theo tiến độ từng giai đoạn của cuộc bầu cử, đảm bảo thành công tốt đẹp.

Có thể thấy, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử lần này thực sự mang tính chủ động, tiến độ đang diễn ra khá tích cực. Song, điều mà cử tri quan tâm nhất hiện nay là cần chú ý tăng số lượng đại biểu được bầu là cán bộ chuyên trách, vì như thế sẽ chuyên tâm hơn trong vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ủy ban Bầu cử tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị hiệp thương tiếp theo nhằm thống nhất trong lựa chọn những người ra ứng cử đảm bảo về số lượng, chất lượng, toàn diện trên các lĩnh vực, đáp ứng theo yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn