Công tác đào tạo lý luận chính trị ở cơ sở đi vào nền nếp

Sáng nay 26/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Giao ban với các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố.Hội nghị nhằm mục đích sớm triển khai định hướng giáo dục lý luận chính trị cho các trung tâm bồi dưỡng chính trị; tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và nguồn cán bộ lâu dài cho cơ sở.

Năm qua, nhìn chung các trung tâm bồi dưỡng chính trị luôn phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng đảng của huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, chi ủy trực thuộc và các ban, ngành, đoàn thể trong huyện, thành phố. Xét duyệt đối tượng, xây dựng chương trình, kế hoạch, quản lý lớp, đánh giá kết quả học tập, cấp giấy chứng nhận học tập đảm bảo tính nghiêm túc, đúng quy chế; thực hiện các chế độ đãi ngộ giảng viên, học viên. Do đó, kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị ngày càng đi vào nền nếp; số lượng, chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập không ngừng được nâng lên. Tinh thần học tập của cán bộ, đảng viên cũng được nâng lên; phát huy hiệu quả công tác sau đào tạo, bồi dưỡng.

Năm nay, trên nền tảng những hạn chế đã qua, ngành sẽ tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao ý thức về công tác giáo dục lý luận chính trị; củng cố, kiện toàn bộ máy; cập nhật, bổ sung mới các chương trình sao cho phù hợp với địa phương; đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy…

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn