Cử tri ngày càng đồng thuận, tin tưởng vào hoạt động của đại biểu HĐND

LTS: Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2011 - 2016 và công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan liên quan theo luật định. Trên cơ sở đó, kỳ họp đề xuất nội dung đổi mới và các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ của HĐND các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nhân sự kiện quan trọng đối với đại biểu HĐND các cấp, Báo ảnh Đất Mũi gặp gỡ những đại biểu HĐND các khóa, để lắng nghe những nhận xét, đánh giá về sự đổi mới của hoạt động HĐND nhiệm kỳ qua, cũng như tâm tư, kỳ vọng gửi gắm đến các đại biểu HĐND khóa mới.

Ký kết biên bản trao quyền đăng cai Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố, khu vực ĐBSCL lần thứ 18 năm 2013, cho Thường trực HĐND tỉnh Kiên Giang. Ảnh: THANH MINH

Ông Nguyễn Duy Quờn (Năm Bang), đại biểu HĐND tỉnh khóa II, III:

"NĂNG LỰC ĐẠI BIỂU ĐƯỢC THỂ HIỆN QUA CHẤT VẤN"

Nhớ hồi trước, tham gia đại biểu HĐND tỉnh Minh Hải, giữ nhiệm vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, song do yêu cầu nhiệm vụ, một năm chỉ vài cuộc tiếp xúc cử tri, ít khi thực hiện giám sát, khảo sát thực tế... Qua theo dõi, những năm gần đây, tôi thấy hoạt động của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới quan trọng. Hàng năm tổ chức nhiều chuyến giám sát, khảo sát, thẩm tra, qua đó đề xuất nhiều giải pháp tác động tích cực đến quá trình lãnh đạo, điều hành của các ngành, các cấp, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, trong các kỳ họp có tổ chức truyền hình trực tiếp phần chất vấn và trả lời chất vấn, để nhân dân trong tỉnh dễ dàng theo dõi. Thông qua hoạt động này, đại biểu HĐND thể hiện được năng lực và trách nhiệm trước cử tri. Mặt khác, khi mối quan hệ giữa chất vấn và trả lời chất vấn được đặt ra đúng lúc, đúng chỗ và xem xét giải quyết phù hợp, xuất phát từ lợi ích của nhân dân, sẽ có tác dụng tốt trong việc giải quyết những vướng mắc, tồn tại, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Bên cạnh đó, số cuộc tiếp xúc cử tri (TXCT) cũng tăng lên, cử tri ngày càng mạnh dạn bày tỏ tâm tư, phản ánh tình hình sản xuất, tình hình xã hội với đại biểu, đa số ý kiến cử tri đồng tình với cách giải quyết và trả lời của các cơ quan hữu quan, đại biểu HĐND các cấp. Tôi cho rằng, đại biểu HĐND các cấp trước khi TXCT cần nắm chắc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các vấn đề bức xúc của địa phương, tại nơi TXCT và chuẩn bị các tình huống giải đáp thắc mắc của cử tri hoặc giao các đơn vị có trách nhiệm giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Và đã qua, HĐND tỉnh đã thực hiện tốt việc này, bản thân tôi rất phấn khởi, từ đó càng tạo được sự đồng thuận, sự tin tưởng của cử tri và nhân dân.Đại đức Thích Phước Lợi, đại biểu HĐND tỉnh khóa VI, VII:

"VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA ĐẠI BIỂU HĐND ĐƯỢC PHÁT HUY"

Nhiệm kỳ qua, tôi nhận thấy số lượng và cơ cấu đại biểu HĐND tỉnh hợp lý, trình độ đồng đều. Đặc biệt, đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm là người đại diện của nhân dân, tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Qua đó, vai trò, vị trí của đại biểu HĐND được phát huy và được đề cao hơn trong đời sống xã hội khi thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết các khiếu kiện của công dân, kiến nghị của cử tri, góp phần quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương...

Thời gian gần đây, diện mạo nhiều vùng nông thôn khởi sắc, bản thân thật hoan hỷ. Cùng với đó, địa phương còn tạo điều kiện thuận lợi trong tín ngưỡng tôn giáo, gắn bó với dân, phát huy được nội lực trong dân. Trong những ngày qua, cả nước nói chung và tỉnh Cà Mau khẩn trương với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tôi mong muốn đại biểu HĐND khóa mới hội đủ đức, tài, điều kiện, để tiếp tục trăn trở với những khó khăn trong sản xuất và đời sống của nhân dân, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, giúp bà con thoát nghèo bền vững.NGND-TS. Thái Văn Long, đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, V, VI, VII, VIII:

"CÓ NHIỀU TIẾN BỘ VÀ ĐỔI MỚI"

Tôi có may mắn và vinh dự là được cử tri tín nhiệm bầu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh suốt 5 nhiệm kỳ từ năm 1989 đến 2016. Từ thực tiễn này, tôi tích lũy và rút ra được một số kinh nghiệm; đặc biệt là tôi đã chứng kiến được nhiều đổi thay và cải tiến hoạt động của HĐND tỉnh qua các khóa. Với riêng nhiệm kỳ 2011 - 2016, tôi đánh giá là có nhiều tiến bộ và đổi mới. Tôi xin nêu một vài việc: Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện rất tốt công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp; dân chủ trong kỳ họp được tôn trọng và phát huy, đảm bảo đúng nguyên tắc, khách quan, thẳng thắn trong thảo luận. Đối với dự thảo các nghị quyết quy phạm pháp luật, Thường trực HĐND tỉnh phân công các ban của HĐND có liên quan đến nội dung tiếp cận ngay từ khi bắt đầu soạn thảo để theo dõi, đôn đốc tiến độ chuẩn bị tài liệu kỳ họp.

Một hoạt động nổi bật nữa là Thường trực HĐND tỉnh có bước đổi mới hoạt động việc TXCT trước và sau các kỳ họp; ban hành kế hoạch phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức để đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri. Tại các cuộc tiếp xúc, tùy theo đặc điểm địa bàn, Thường trực HĐND cũng có bố trí mời thêm một số ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh và địa phương, cơ sở thuộc thẩm quyền tham gia, nhằm giải đáp tại chỗ những ý kiến cử tri đặt ra.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của HĐND tỉnh không ngừng được đổi mới về phương thức, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao. Quan hệ giữa đại biểu HĐND với cử tri không ngừng được đổi mới phương pháp và hình thức tiếp xúc; từ đó ngày càng gắn bó mật thiết hơn với cử tri. Vai trò, vị trí của HĐND, đại biểu HĐND được phát huy và được đề cao hơn trong đời sống xã hội. Các hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực, các ban và đại biểu HĐND thường xuyên được cải tiến về hình thức, phương pháp; nội dung xác thực hơn và chú trọng đến chất lượng, hiệu quả.Bà Nguyễn Thu Anh, đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII:

"NHIỀU ĐẠI BIỂU NỮ TRẺ RẤT NĂNG ĐỘNG, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ"

Trước đây, khi chưa tham gia HĐND tỉnh, tôi chưa hình dung ra hết những công việc của một đại biểu HĐND. Sau khi trúng cử và tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐND, tôi thấy thực sự bận rộn. Để tham gia các cuộc TXCT, tôi luôn chủ động sắp xếp thời gian, công việc để đến với cử tri. Bởi tôi luôn xác định, TXCT là để lắng nghe ý kiến từ thực tế cuộc sống của người dân và đo lường sự phù hợp của các chủ trương, chính sách của Nhà nước, qua đó giúp tôi có được những thông tin để phản ảnh với HĐND, để có những điều chỉnh phù hợp.

Thông qua những buổi TXCT, qua những kiến nghị, phản ảnh của bà con, giúp tôi hiểu hơn nhiều kiến thức pháp luật, bài học sâu sắc từ thực tế cuộc sống, để bổ trợ hiệu quả cho công tác chuyên môn, nhất là liên quan đến chính sách việc làm cho người lao động. Là thành viên của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, với vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, tôi luôn nêu cao trách nhiệm trong việc tham gia thảo luận, đánh giá các báo cáo của UBND và các ngành trong các kỳ họp lệ, nhất là đóng góp về các giải pháp, biện pháp trong việc phát triển văn hóa - xã hội, xoay quanh những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị.

Nhiệm kỳ qua, tôi thấy tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND cũng tương đối, đảm bảo cơ cấu, chất lượng. Nhiều đại biểu nữ trẻ rất năng động, phấn đấu hoàn thành tốt vai trò người đại biểu của dân. Nhiệm kỳ tới, mặc dù không tham gia ứng cử, song bản thân tin tưởng những đại biểu trẻ và đại biểu có kinh nghiệm luôn hỗ trợ nhau trong hoạt động của HĐND, trau dồi kiến thức, tham gia tích cực hơn nữa vào các hoạt động của HĐND để xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri. Đặc biệt, những đại biểu trẻ cần mạnh dạn bày tỏ quan điểm, bởi đây là môi trường để trưởng thành và khẳng định mình.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn