Đảng bộ Dân Chính Đảng có 5.094 đảng viên

Công tác tổ chức triển khai, quán triệt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa, có nơi thực hiện chưa sát với nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị; còn hình thức, thiếu tính khả thi trong thực tế.

Đó là một trong những hạn chế, khuyết điểm được Đảng ủy Dân Chính Đảng nêu tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, tổ chức sáng nay 16/7.

Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 30/3/2019, Đảng bộ Dân Chính Đảng có 74 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 42 đảng bộ cơ sở với 258 chi bộ trực thuộc và 32 chi bộ cơ sở, với 4.062 đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và tiếp nhận các tổ chức đảng của Chi cục Thuế các huyện, TP. Cà Mau; thành lập mới đảng bộ bộ phận ở 4 khu vực trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh; đến cuối tháng 6/2019, Đảng bộ Dân Chính Đảng có 94 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc ở 3 loại hình: cơ sở đảng cơ quan, sự nghiệp và doanh nghiệp, với tổng số 5.094 đảng viên.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xác định công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, từ đó bám sát các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp với tinh thần chủ động, tích cực, vận dụng sáng tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị để tổ chức, triển khai, thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị đã thảo luận, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Ngoài ra, Hội nghị còn triển khai Quy định số 195/2019 của Ban Bí thư Trung ương về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng./.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn