Hội nghị cán bộ thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng nay 20/10, Tỉnh ủy Cà Mau mở Hội nghị cán bộ nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vừa diễn ra từ ngày 4 - 11/10/2017 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải; lãnh đạo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các Huyện ủy, Thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các báo cáo viên cấp tỉnh…Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ sáu đã luận bàn và quyết định những nội dung quan trọng, bao trùm toàn diện trên các mặt kinh tế - xã hội, đến mọi đối tượng: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ 2018; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, đây là lần đầu tiên 13/13 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội của đất nước trong 9 tháng năm 2017 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt khu vực dịch vụ có bước phát triển vượt bậc, tăng 7,25%, cao nhất từ năm 2008 đến nay.

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ sáu thống nhất ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Theo đó, trên cơ sở nhận định công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định: Nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam.

Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập. Phát triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng. Xây đảm bảo mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “Thầy thuốc như mẹ hiền”, có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế.

Về công tác dân số trong tình hình mới, Trung ương chỉ đạo tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Công tác dân số phải được đặt trong mối quan hệ mật thiết với các yếu tố kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đảm bảo phát triển nhanh và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình chỉ đạo ngay sau Hội nghị này, các Huyện ủy, Thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai kết quả Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ sáu, khóa XII đến tận cơ sở, cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động về những vấn đề quan trọng đã được Trung ương thống nhất, nhất là những vấn đề cần cần đổi mới trong tình hình mới, trong đó có công tác dân số.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn