Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với quyết tâm cao nhất

Là địa phương xa các trung tâm kinh tế - chính trị lớn của đất nước, với điều kiện tự nhiên mang tính đặc trưng của vùng châu thổ Cửu Long, trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tỉnh Cà Mau có nhiều thuận lợi nhưng cũng không kém phần khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, trên cơ sở xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu, UBND tỉnh cùng các cấp, các ngành ở địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết với quyết tâm cao nhất, phấn đấu đến năm 2020 Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Quan tâm phát triển du lịch sinh thái, xây dựng các khu du lịch văn minh, hiện đại là một trong những định hướng trong tái cơ cấu kinh tế tỉnh. Ảnh: Đường vào Khu du lịch Hòn Đá Bạc.

Bên cạnh công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, UBND tỉnh quyết tâm trong tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao. Vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn và nghiệp vụ là yêu cầu cần phải có trong xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh. Bên cạnh trình độ, năng lực, đòi hỏi người cán bộ của tỉnh nhà phải có tư duy đổi mới, sáng tạo và năng lực thực tiễn.

Hoàn thiện về nguồn lực, tỉnh Cà Mau hướng mục tiêu phát triển thông qua đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Kỷ luật, kỷ cương và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu được đề cao, nhất là tính năng động, tiên phong trong thực hiện cải cách hành chính. Từ đây, thực hiện có hiệu quả Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau trong giai đoạn 2016 - 2018 với mục tiêu xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, thiết lập hệ thống mô hình mới cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tiếp tập trung và trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cà Mau quan tâm đầu tư phát triển gắn với đảm bảo môi trường.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính sẽ góp phần quan trọng vào tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh đến năm 2020. Theo đó, tái cấu trúc ngành dịch vụ với trọng tâm phát triển hệ thống cung ứng hậu cần vận tải gắn với khai thác Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai và Khu kinh tế Năm Căn khi đi vào hoạt động; đầu tư, phát triển du lịch sinh thái. Trên lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, tỉnh chú trọng vào các ngành hàng và sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn như thủy sản, dầu khí… Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng tỏ rõ quan điểm là không thu hút các dự án đầu tư lĩnh vực công nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Tập trung phát triển thủy sản, mở rộng sản xuất lúa theo hình thức cánh đồng lớn; quản lý, bảo vệ và khôi phục diện tích rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là vấn đề trọng tâm trong tái cơ cấu ngành ngư - nông - lâm nghiệp, trong đó ưu tiên các ngành hàng, sản phẩm chủ lực, sát với nhu cầu thị trường để phát triển chuyên canh quy mô lớn theo chuỗi giá trị liên kết.

Về hạ tầng giao thông, xây dựng theo hướng hiện đại nhằm đảm bảo tính kết nối đồng bộ; tập trung vào những công trình quan trọng mang tính đột phá đi liền kết nối, liên kết vùng, tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Chủ động trong ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách về đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo mức tối thiểu về các dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân, như: Giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin.

Phát triển các hình thức nuôi trồng thủy sản công nghệ cao nhằm gia tăng sản lượng, nâng cao giá trị hàng hóa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đang trở thành xu thế, chủ trương của tỉnh.

Với phương châm: Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh sẽ cụ thể hóa thành các nhiệm vụ hằng năm để tổ chức thực hiện và sẽ báo cáo định kỳ với UBND tỉnh vào đầu quý IV của năm, nhằm phát huy kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực với quyết tâm chính trị cao nhất, xây dựng Cà Mau phát triển đúng theo định hướng và mục tiêu đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.


Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn