Hiệu quả của phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, nhằm thực hiện việc phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã thực hiện các bước đi phù hợp, trong đó đã tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT, triển khai các thành phần cốt lõi, cấu trúc nền tảng cũng như triển khai các ứng dụng tương thích theo từng ngành, lĩnh vực. Đây cũng là cơ sở quan trọng nhằm hình thành và phát huy tính hiệu quả của chính quyền điện tử (CQĐT). Trên cơ sở thực tế đặt ra, hằng năm, Cà Mau cũng đã điều chỉnh kế hoạch với nhiều giải pháp quan trọng được thực hiện.

Ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính

Mục tiêu chung được đặt ra là ứng dụng CNTT xây dựng hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước trong tỉnh theo mô hình CQĐT. Hệ thống thông tin phục vụ cho việc xử lý nghiệp vụ của cán bộ, công chức (CB,CC); phục vụ cho giao dịch giữa cơ quan với cơ quan nhà nước; giữa nhà nước với doanh nghiệp (DN); giữa nhà nước với công dân.

Ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính. Hoàn thiện các hệ thống thông tin về các đối tượng quản lý để làm cơ sở đổi mới thủ tục hành chính (TTHC). Tin học hóa các TTHC giúp cho công tác quản lý của CB,CC nhanh gọn, chính xác; công dân, DN giao dịch với cơ quan nhà nước nhanh chóng, thuận tiện. Bảo đảm an toàn thông tin cho hạ tầng thông tin, an toàn dữ liệu cho các ứng dụng CNTT của tỉnh; đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực và ban hành các quy định, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho người dân. Sẵn sàng về hạ tầng và nguồn nhân lực để kết nối và khai thác các hệ thống thông tin quốc gia do các Bộ, ngành Trung ương triển khai.

Các ứng dụng CNTT được đề xuất triển khai phải trên cơ sở đáp ứng yêu cầu của cải cách TTHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân và DN. Đó là CB,CC, viên chức có được phương tiện làm việc hiệu quả hơn, rút ngắn thời gian giải quyết, đơn giản hơn TTHC; người dân và DN có thêm phương thức giao dịch thuận tiện, minh bạch với cơ quan nhà nước.

Nhiều kết quả nổi bật

Những năm qua, việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT đã được triển khai rộng khắp. Cụ thể, đối với ứng dụng phục vụ công tác quản lý, điều hành gồm nhiều phần mềm được triển khai: Quản lý văn bản và điều hành (VIC); chữ ký số; thư điện tử công vụ tỉnh; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; phần mềm quản lý CB,CC, viên chức; phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp; phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã.

Đối với ứng dụng phục vụ quản lý, tỉnh đã triển khai sử dụng phần mềm thông tin kinh tế - xã hội (EGC) từ năm 2016 nhằm đáp ứng các nhu cầu theo dõi xử lý công việc hành chính của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh. Với hệ thống tích hợp thông tin kinh tế - xã hội, lãnh đạo UBND tỉnh và các đơn vị có thể truyền đạt thông tin thông suốt thông qua thiết bị di động: Giao việc, báo cáo công việc, truyền đạt các ý kiến chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện công việc đã giao; cập nhật thông tin mới nhất về tình hình xử lý hồ sơ một cửa, xử lý văn bản của các đơn vị trong tỉnh; cập nhật thông tin kinh tế - xã hội hàng tháng của tỉnh, bao gồm các lĩnh vực: Kinh tế, tài chính, nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, giáo dục, y tế, giao thông… thông qua thiết bị di động. Cung cấp các tiện ích cần thiết hỗ trợ cho công việc của lãnh đạo các đơn vị: Thư điện tử, đọc tin tức… trên thiết bị di động. Đến nay, phần mềm có 1.358 tài khoản người dùng.

Nhằm phục vụ đưa thông tin về hoạt động của lãnh đạo cơ quan đảng và các chủ trương chính sách của Đảng…, Tỉnh ủy Cà Mau đã xây dựng Cổng thông tin điện tử của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau và 16 trang thông tin điện tử của các cơ quan đảng trực thuộc và đưa vào hoạt động từ đầu năm 2018.

Để đảm bảo cho việc quản lý, vận hành ổn định các hệ thống thông tin dùng chung của Đảng bộ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu với năng lực lưu trữ lên đến 15TB phục vụ triển khai cài đặt các ứng dụng dùng chung trong hệ thống cơ quan đảng từ cấp tỉnh đến cấp huyện, tiến tới loại bỏ hệ thống máy chủ phân tán tại các huyện, tập trung máy chủ quản lý tại Trung tâm dữ liệu nhằm giảm chi phí đầu tư, duy trì và đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của Đảng.

Về nhân lực CNTT, trên địa bàn tỉnh hiện có 1 trường đại học và 1 trường cao đẳng có đào tạo chuyên ngành CNTT, mỗi năm có trên 150 sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này, đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu phục vụ cho hoạt động ứng dụng CNTT. Nguồn nhân lực CNTT của tỉnh đã qua đào tạo được tuyển dụng khá lớn nhưng cần phải đào tạo chuyên sâu thêm sau khi tuyển dụng. Số cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện có cán bộ công chức chuyên trách CNTT là 20 cơ quan, đạt tỷ lệ 69%, có 28 cán bộ chuyên trách, đa số có trình độ từ đại học trở lên. Tuy nhiên, đối với cấp xã, hầu hết chỉ có cán bộ kiêm nhiệm, nhiều xã không có cán bộ CNTT.

Theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Chỉ đạo CQĐT tỉnh Cà Mau, mặc dù ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, song trên thực tế việc phát triển còn nhiều khó khăn, hạn chế. Trong đó có việc nguồn ngân sách dành cho ứng dụng CNTT còn hạn chế nên việc triển khai phải lựa chọn ưu tiên nhóm ứng dụng cần thiết và chia ra nhiều giai đoạn đầu tư. Điều này dẫn đến việc triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước thiếu đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã. Việc triển khai ứng dụng trong cơ quan nhà nước vẫn còn chậm, chưa đáp ứng đầy đủ các quy định mới về tiêu chuẩn công nghệ, tiêu chuẩn về chia sẻ kết nối dữ liệu dùng chung. Việc ứng dụng CNTT kết hợp với đẩy mạnh cải cách hành chính còn thiếu sự quan tâm của người đứng đầu các đơn vị, nên tính hiệu quả chưa thật sự như kỳ vọng...

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn