Hơn 300 hồ sơ trễ hạn

Những năm gần đây, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn trên địa bàn tỉnh đạt cao, song vẫn còn một số công dân phải chờ đợi khá lâu mới nhận được kết quả.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần chấn chỉnh triệt để ngay tình trạng xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính bị trễ hạn, quá thời hạn tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý, không để tình trạng tiếp diễn, xảy ra tương tự trong thời gian tới. (Ảnh chụp trước ngày 27/3/2020).Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần chấn chỉnh triệt để ngay tình trạng xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính bị trễ hạn, quá thời hạn tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý, không để tình trạng tiếp diễn, xảy ra tương tự trong thời gian tới. (Ảnh chụp trước ngày 27/3/2020).

Theo UBND tỉnh Cà Mau, trong những tháng đầu năm 2020, việc tiếp nhận và trả kết quả đã có nhiều chuyển biến tích cực. Song tình trạng hồ sơ trễ hạn vẫn còn diễn ra tại nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh. Trong quý I có 48 đơn vị có hồ sơ trễ hạn. Cụ thể cấp tỉnh có 2 đơn vị với 32 hồ sơ, cấp huyện có 8 đơn vị với 260 hồ sơ và cấp xã là 38 đơn vị với 167 hồ sơ trễ hạn.

Mục đích cuối cùng của cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là phục vụ tốt nhất, giảm thời gian, chi phí, thủ tục cho tổ chức, công dân, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Việc giải quyết TTHC theo quy trình đã được ban hành, cần phải được thực hiện nghiêm túc, trong đó cán bộ chủ chốt sở, ngành phải nêu gương để làm tốt. Nếu hồ sơ bị giải quyết trễ hạn thì cơ quan, đơn vị trực tiếp nhận giải quyết phải có thông báo và thư xin lỗi, bởi các quy định và Tỉnh ủy, UBND tỉnh đều có sự chỉ đạo cụ thể việc này.

Liên quan đến tình trạng giải quyết hồ sơ của công dân, trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, TP. Cà Mau chấn chỉnh vấn đề trễ hạn. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, TP. Cà Mau siết chặt công tác quản lý; đề ra những giải pháp phù hợp, lâu dài, hiệu quả để thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, chấn chỉnh triệt để ngay tình trạng xử lý hồ sơ, TTHC bị trễ hạn, quá thời hạn tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý, không để tình trạng tiếp diễn, xảy ra tương tự trong thời gian tới.
Từng hồ sơ, TTHC xử lý trễ hạn, quá thời hạn, được cấp có thẩm quyền công bố, quy định phải được kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân trực tiếp xử lý, phối hợp xử lý và trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Thông qua việc này, tiếp tục xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức trong xử lý hồ sơ, TTHC trễ hạn, quá thời hạn quy định.

Về nguyên nhân khách quan trong xử lý hồ sơ, TTHC trễ hạn, quá thời hạn trên hệ thống điện tử cần tập trung chỉ đạo đối với các công việc: Trường hợp hồ sơ, TTHC xử lý đúng thời hạn thực tế nhưng trễ hạn trên phần mềm một cửa điện tử, trực tuyến của tỉnh, yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị kịp thời thông báo tình hình, kết quả giải quyết TTHC thực tế đến Văn phòng UBND tỉnh để phối hợp xử lý; chậm nhất trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ, TTHC bị trễ hạn trên phần mềm một cửa điện tử trực tuyến của tỉnh.

Để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình thực hiện trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan, đơn vị thực hiện ký phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; cần lưu ý trường hợp hồ sơ, TTHC giải quyết không liên thông nhưng xử lý trễ hạn, quá thời hạn thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết ký phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Trường hợp hồ sơ, TTHC giải quyết liên thông nhưng xử lý trễ hạn, quá thời hạn, tiếp tục xác định trễ ở khâu nào hoặc cơ quan, đơn vị nào thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì hoặc phối hợp xử lý tại nơi đó ký phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Ngay tại thời điểm phát hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; đồng thời gửi 1 bản về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, đề xuất theo đúng ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND...

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn