Xây dựng chính quyền điện tử:
Thiết thực, cụ thể để người dân hưởng lợi

Với lộ trình cụ thể, xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT) của tỉnh Cà Mau bước đầu đã tạo được môi trường làm việc liên thông, hiện đại và chuyên nghiệp. Theo đó, đã tiết kiệm được thời gian, chi phí, từng bước nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn.

Tỉnh Cà Mau đang trong giai đoạn xây dựng một nền hành chính hoạt động trong môi trường điện tử, hay nói cách khác là đang thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính. Một cách toàn diện, tỉnh đã triển khai một kế hoạch tổng thể với nhiều nhiệm vụ, dự án cụ thể nhưng nổi bật nhất là cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử, đây là thành phần chính tiêu biểu cho CQĐT.

Kết quả bước đầu

Để tiếp tục kế thừa và phát huy tính hiệu quả của việc hình thành CQĐT, tỉnh có kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Theo đó, sẽ tập trung vào việc xây dựng, hoàn thiện CQĐT nhằm nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả điều hành trong hoạt động của cơ quan nhà nước hướng đến phục vụ người dân, DN ngày càng tốt hơn; tăng cường tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động hành chính; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4...

Trong những tháng đầu năm, theo đánh giá của UBND tỉnh, chất lượng sử dụng VIC đã được nâng lên rõ nét. Cụ thể, tất cả các sở, ban, ngành tỉnh có tỷ lệ văn bản đi, đến và cán bộ, công chức sử dụng phần mềm VIC thường xuyên đạt 100%; các huyện, thành phố có tỷ lệ xử lý văn bản đi, đến và cán bộ, công chức sử dụng phần mềm VIC đạt trên 96%. Trang thông tin điện tử của nhiều đơn vị cấp tỉnh hoạt động khá thường xuyên, hiệu quả. UBND các huyện: Phú Tân, Ngọc Hiển, Cái Nước đã chủ động đầu tư hệ thống phòng họp trực tuyến cho các đơn vị cấp xã trực thuộc, nâng tổng số đơn vị đã thực hiện đến nay là 7/9 (còn TP. Cà Mau và huyện Đầm Dơi).

Đối với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tỉnh triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 877 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số 137 thủ tục. Ngoài ra, triển khai thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 457 TTHC ngoài danh mục quy định của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả, có 11.058 hồ sơ nộp trực tuyến (6 tháng đầu năm 2018 có 7.830 hồ sơ), trong đó mức độ 3 là 1.427 hồ sơ, mức độ 4 là 9.631 hồ sơ.

Bưu điện tỉnh đã phối hợp với UBND xã Phú Hưng và Tân Hưng Đông (huyện Cái Nước) tiến hành nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc của bưu điện văn hóa xã để chuyển bộ phận một cửa của 2 đơn vị này về bưu điện văn hóa, nhằm thuận tiện cho việc triển khai dịch vụ bưu chính công ích. Kết quả, bước đầu ghi nhận được sự ủng hộ của người dân, tổ chức tại địa phương, do trụ sở được nâng cấp khá khang trang, đầy đủ trang thiết bị và thuận tiện cho người dân trong việc đăng ký trả kết quả tại nhà.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả

Mặc dù đạt được nhiều kết quả, song trên thực tế, kết quả này chưa thật sự như kỳ vọng. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của CQĐT, ông Trần Quốc Chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cho biết: “Qua thực tế triển khai của tỉnh thì các hệ thống của CQĐT chỉ hiệu quả khi đảm bảo được tính thống nhất, ổn định trong sử dụng. Cùng một công việc nhưng mỗi cơ quan sử dụng một phần mềm sẽ không hiệu quả bằng khi tất cả các cơ quan chỉ sử dụng một phần mềm giống nhau. Việc vận hành, bảo trì sẽ đơn giản nếu chỉ cần một đơn vị chuyên trách đảm nhiệm. Việc kết nối, trao đổi dữ liệu sẽ thuận tiện, ít phức tạp. Việc nâng cấp sẽ thực hiện kỹ lưỡng, sát với yêu cầu hơn. Việc sử dụng phần mềm chung ổn định trong một thời gian nhất định sẽ giúp mọi người thành thạo, dễ dàng trao đổi kinh nghiệm, khai thác hiệu quả các tính năng của hệ thống. Tuy nhiên, việc xây dựng một hệ thống ứng dụng như vậy, ngoài vấn đề kinh phí, công nghệ, nhân lực kỹ thuật còn đòi hỏi sự tham gia của toàn thể bộ máy chính quyền trong việc chuẩn hóa các quy trình, TTHC và nỗ lực tích cực trong cải cách TTHC”.

Vấn đề yếu kém về nhân lực kỹ thuật có thể giải quyết bằng nguồn lực bên ngoài của các đơn vị tư vấn và nhà cung cấp dịch vụ khác. Tuy nhiên, phần mềm sẽ không thể ra đời, phục vụ hiệu quả nếu không xác định đúng yêu cầu về chức năng, không có quy trình xử lý công việc hợp lý, TTHC phù hợp với môi trường điện tử. Việc thay đổi liên tục về yêu cầu quản lý, các quy định pháp luật mới ra đời làm thay đổi quy trình công việc, điều chỉnh, hủy bỏ hay ban hành thêm TTHC đòi hỏi việc vận hành, duy trì hệ thống phải kịp thời thực hiện. Đây là một công việc thường xuyên và cũng không nhỏ đối với Trung tâm Giải quyết TTHC.

Mặt khác, các yêu cầu về hoàn thiện tính năng, cải tiến công nghệ cũng thường xuyên được xem xét thực hiện và hàng năm Sở Thông tin và Truyền thông đều tổng hợp, lên kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở triển khai.

Hệ thống CQĐT có thể có khởi đầu xây dựng và luôn trong quá trình xây dựng, hoàn thiện mà không có lúc hoàn thành, vì yêu cầu phát triển liên tục đặt ra, để bảo đảm hiệu quả hơn.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn