Nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Cà Mau

Xây dựng du lịch Cà Mau trở thành điểm đến hấp dẫn, có uy tín và sức cạnh tranh cao; xây dựng một số sản phẩm, loại hình du lịch của tỉnh đạt thương hiệu du lịch quốc gia là một trong những nội dung được đề cập trong Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Hòn Đá Bạc, một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Cà Mau. Ảnh: T. THANH

KHAI THÁC TỐT TIỀM NĂNG, LỢI THẾ

Những năm qua, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng: Hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ du lịch từng bước được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư phát triển du lịch; lượng khách và doanh thu du lịch hàng năm đều tăng (năm 2015, thu hút gần 1 triệu lượt khách; doanh thu ước đạt 300 tỷ đồng); một số loại hình du lịch được hình thành: Du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch được triển khai tích cực hơn…

Chính vì vậy, quan điểm của tỉnh là khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển du lịch nhanh, bền vững, chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với Chiến lược tổng thể phát triển du lịch của Việt Nam và Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phát triển du lịch bảo đảm hài hòa giữa kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm quyền lợi và an toàn của khách du lịch, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch.

Chuyến du lịch rừng tràm U Minh Hạ luôn có sức hút đối với du khách. Ảnh: THANH MINH

Xây dựng du lịch Cà Mau trở thành điểm đến hấp dẫn, có uy tín và sức cạnh tranh cao; xây dựng một số sản phẩm, loại hình du lịch của tỉnh đạt thương hiệu du lịch quốc gia để đến năm 2020: Đón 1,7 triệu lượt khách, trong đó có 50 ngàn lượt khách quốc tế; doanh thu từ du lịch đạt khoảng 2.600 tỷ đồng; tạo việc làm trên 26 ngàn lao động trong lĩnh vực du lịch; có 5.800 buồng khách sạn; có 100% cán bộ quản lý nhà nước về du lịch được bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ du lịch. Đến năm 2030: Đón khoảng 2,8 triệu lượt khách, trong đó có 110 ngàn lượt khách quốc tế; doanh thu từ du lịch đạt khoảng 7.200 tỷ đồng; tạo việc làm 53.000 lao động trong lĩnh vực du lịch; có 11.700 buồng khách sạn.

HUY ĐỘNG TỔNG LỰC

Để du lịch Cà Mau phát triển một cách xứng tầm với tiềm năng và lợi thế của địa phương, theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, gắn với thực hiện điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; xây dựng các đề án phát triển sản phẩm du lịch; điều chỉnh và lập mới quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, đảm bảo tính khả khi. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là là thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thông thoáng và thực hiện đầy đủ các chính sách khuyến khích phát triển kinh doanh, dịch vụ liên quan đến du lịch để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển du lịch.

Lựa chọn, mời gọi nhà đầu tư có tiềm lực và thương hiệu mạnh làm tổng đầu tư các khu du lịch trọng điểm hoặc liên kết chuỗi các điểm du lịch trong tỉnh; hình thành chuỗi giá trị ngành Du lịch theo hướng hiện đại như: Khách sạn, nhà hàng, nghỉ dưỡng, mua sắm, khu vui chơi giải trí, sân golf... trọng tâm là các Khu du lịch: Mũi Cà Mau, Khai Long, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Sông Trẹm, Hòn Đá Bạc, Đầm Thị Tường,...

Đầu tư xây dựng và mở rộng điểm du lịch văn hóa, lịch sử tại các khu di tích trong tỉnh; xây dựng hoàn thành dự án phục dựng Khu Trung tâm di tích Xứ ủy Nam Bộ - Trung ương Cục miền Nam (giai đoạn từ cuối năm 1949 đến đầu năm 1955) tại xã Trí Lực, huyện Thới Bình. Tập trung đầu tư hình thành các điểm du lịch sinh thái, cộng đồng, nhất là tại các huyện: Ngọc Hiển, U Minh, Trần Văn Thời và TP. Cà Mau... và phát triển du lịch tâm linh theo quy hoạch. Cùng với phát triển du lịch, chỉ đạo phát triển các ngành dịch vụ và công nghệ phụ trợ cho du lịch như: Phát triển các làng nghề truyền thống; dịch vụ mua sắm, ăn uống; tài chính, ngân hàng; viễn thông, công nghệ thông tin; vận chuyển hàng không, hàng hải... Đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo quy hoạch và phát triển nông nghiệp trong mối quan hệ chặt chẽ với du lịch. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển du lịch, đảm bảo đúng quy hoạch được phê duyệt và đúng tiến độ đề ra. Kịp thời xử lý nghiêm các sai phạm làm phá vỡ quy hoạch chung và ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan, nhất là đối với các khu du lịch sinh thái.

Huy động và khai thác có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch; tăng cường xã hội hóa hoạt động du lịch. Đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch; xây dựng phong cách ứng xử văn minh, thái độ cởi mở, thân thiện đối với khách du lịch. Vận động các tổ chức trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia khai thác tiềm năng phát triển du lịch; tạo sự đồng thuận, nhất quán về quan điểm phát triển du lịch là một trong những ngành kinh tế quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng sản phẩm du lịch; huy động nhiều nguồn lực đầu tư nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch; hình thành một số sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng của Cà Mau.

Chú trọng xây dựng thương hiệu, tạo sự lan tỏa trong và ngoài nước; xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau thành thương hiệu du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch thế mạnh của tỉnh, nhất là du lịch sinh thái, du lịch biển, đảo, du lịch cộng đồng... Khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống để thúc đẩy phát triển du lịch. Xây dựng và triển khai, thực hiện Đề án phát triển sản phẩm và thương hiệu du lịch Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá du lịch với nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh về vùng đất, văn hóa và con người Cà Mau, về tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh. Chủ động liên kết, hợp tác du lịch với các tỉnh trong cả nước, nhất là Đồng bằng sông Cửu Long, nhằm nâng cao vị thế và gắn du lịch Cà Mau vào chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng. Tổ chức, duy trì các lễ hội truyền thống và phát triển các loại hình văn hóa, nghệ thuật của các dân tộc. Đăng cai một số hoạt động văn hóa, thể thao cấp khu vực, quốc gia để quảng bá và thu hút khách du lịch.

Phát huy hiệu quả, lợi thế các công trình, dự án đã và đang đầu tư kết nối trong và ngoài nước như: Đường hành lang ven biển phía Nam, Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai... để liên kết, hợp tác phát triển du lịch. Mở rộng thị trường quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ của các nước có quan hệ hợp tác với tỉnh để phát triển du lịch. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch; trong đó nguồn vốn Ngân sách nhà nước ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng các trục đường chính vào các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư. Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án có liên quan để hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển du lịch; chú trọng thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP)...

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng, để vực dậy du lịch Cà Mau, ngoài những giải pháp trên, cần phải đánh giá lại thực trạng nguồn nhân lực du lịch của tỉnh, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại và bổ sung nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu phát triển du lịch, từng bước xây dựng nguồn nhân lực quản lý du lịch và lao động có nghiệp vụ tay nghề cao, phẩm chất tốt, có kiến thức chuyên môn và ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước. Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, đồng thời thu hút nguồn nhân lực bên ngoài, nhất là sinh viên tốt nghiệp các trường du lịch có chuyên môn, tay nghề giỏi về nghiệp vụ chuyên ngành Du lịch; đào tạo các kỹ năng cần thiết cho người dân tham gia hoạt động du lịch cộng đồng. Thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh. Khuyến khích các doanh nghiệp du lịch liên kết đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng có chất lượng cao.


Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn