Ứng dụng khoa học và công nghệ: Tạo sức bật cho sản xuất nông nghiệp

Cà Mau có trên 70% dân số ở khu vực nông thôn. Những năm qua, việc nghiên cứu, chuyển giao thành công các đề tài, dự án khoa học đã giúp nông dân nâng cao trình độ và từng bước làm chủ các tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN), áp dụng hiệu quả vào sản xuất, qua đó không chỉ đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa, cải thiện thu nhập, nâng đời sống mà còn thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Ông Diệp Văn Hải, nông dân ở xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, đã ứng dụng thành công quy trình nuôi tôm công nghiệp với công nghệ tiên tiến và VietGAP.

THÚC ĐẨY KINH TẾ NÔNG THÔN

Tính từ năm 2010 đến nay, đã nghiệm thu 61 đề tài, dự án cấp tỉnh, trong đó lĩnh vực nông nghiệp được nghiên cứu, ứng dụng cao, chiếm trên 57%. Qua đó đã tuyển chọn, chuyển đổi, nhân rộng các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh, đạt hiệu quả kinh tế cao.

Nổi bật là các dự án nghiên cứu, sản xuất những giống lúa có chất lượng và năng suất đều tăng trên cùng diện tích, như: Dự án sản xuất và phát triển giống lúa mùa địa phương phục vụ cho vùng sản xuất lúa mùa và lúa - tôm, được triển khai với diện tích 500ha; mô hình sản xuất lúa ngắn ngày, áp dụng 94ha; nghiên cứu chọn giống lúa mùa ưu tú (một bụi lùn và tài nguyên đục), ứng dụng tại Trại giống Khánh An, các huyện U Minh, Trần Văn Thời và Thới Bình. Đây là các mô hình mẫu để nông dân thay đổi quan điểm và tập quán canh tác, hướng đến sản xuất bền vững trên Cánh đồng lớn...

Tiềm lực khoa học - công nghệ còn hạn chế, thiếu cán bộ đầu đàn, chuyên môn giỏi trên các lĩnh vực trình độ cao.

Phương thức chuyển giao KH&CN đến nông dân là nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả, trình diễn ứng dụng KH&CN tiến bộ để phổ biến cho người dân học hỏi, làm theo. Từ năm 2014, nghiên cứu KH&CN được ứng dụng thành công vào các dự án: Chăn nuôi giống gà tàu vàng địa phương, được phục tráng có sức tăng trọng cao, chất lượng thịt ngon, thích nghi với điều kiện sinh thái của Cà Mau; xây tạo và nhân rộng mô hình nâng cao năng suất, chất lượng vườn chuối vùng ngọt hóa của tỉnh; cải tạo vườn dừa, trồng thâm canh, xen canh dừa, mang lại hiệu quả kinh tế... Riêng đề tài cấp huyện, hiện có 20 mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất đạt hiệu quả và được nhân rộng.

Đặc biệt, trên lĩnh vực thủy sản - ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, KH&CN có những bước phát triển vượt bậc. Đã ứng dụng thành công quy trình nuôi tôm công nghiệp với công nghệ tiên tiến và VietGAP; nhân rộng mô hình nuôi tôm sú thâm canh bằng công nghệ xanh và tuần hoàn nước; nâng cao năng suất, chất lượng tôm sú quảng canh cải tiến, chấm dứt tình trạng thả giống gối đầu kém hiệu quả, tôm giống đều qua xét nghiệm; sử dụng công nghệ lót bạt nuôi tôm thẻ chân trắng...

Theo bà Lưu Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở KH&CN, việc quản lý triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN đã chuyển sang nghiên cứu ứng dụng từ năm 2011. Sau nghiên cứu, những đề tài, dự án được đánh giá nghiệm thu từ trung bình trở lên sẽ được ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Từ định hướng đó, kết quả nghiên cứu đã thực sự cung cấp lý luận khoa học trong hoạch định chỉ đạo, điều hành của tỉnh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý, phát triển của ngành, địa phương; nhất là thay đổi tập quán, quy trình canh tác của nông dân theo hướng hiệu quả và bền vững.

Trồng thử nghiệm và xử lý ra hoa giống lan Mokara cắt cành, tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học - công nghệ.

VẪN CÒN NHIỀU TRĂN TRỞ...

Theo đánh giá của các nhà khoa học, đã qua việc ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN vào sản xuất và đời sống còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu xã hội; có những mô hình áp dụng tiến bộ KH&CN rất thành công nhưng khó mở rộng sản xuất đại trà, do hạn chế nguồn vốn. Tiềm lực KH&CN còn hạn chế, thiếu cán bộ đầu đàn, chuyên môn giỏi trên các lĩnh vực trình độ cao. Các tổ chức KH&CN của tỉnh chưa mạnh, chưa thực sự trở thành lực lượng chủ đạo trong nghiên cứu KH&CN… Ông Thái Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN: “Trụ sở làm việc mới của Trung tâm đưa vào hoạt động từ năm 2011, tuy nhiên trang thiết bị đầu tư chưa đồng bộ, máy móc cũ kỹ, lạc hậu, gây khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”.

Các dự án nghiên cứu, sản xuất những giống lúa có chất lượng và năng suất đều tăng trên cùng diện tích, hướng đến sản xuất bền vững trên cánh đồng lớn...

“Giai đoạn phát triển mới, các ngành, địa phương cần quan tâm vị trí, vai trò của nghiên cứu KH&CN gắn kết với sự phát triển kinh tế - xã hội, để có định hướng chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động. Tăng cường nguồn vốn đầu tư cho các chương trình khuyến nông, chuyển giao khoa học - kỹ thuật; khuyến khích, tạo điều kiện gắn kết giữa nông dân và doanh nghiệp; đảm bảo đầu ra cho sản phẩm... Mặt khác, tỉnh cần có chiến lược đào tạo, nâng cao trình độ và phân bổ biên chế hợp lý cho cán bộ khuyến nông ở các địa phương, nhất là mạng lưới cán bộ khuyến nông ở các xã, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình chuyển giao, ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông nghiệp”, bà Lưu Mỹ Hạnh nhấn mạnh.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn