Ban Văn hóa - Xã hội tham mưu ban hành nhiều nghị quyết quan trọng

Chất lượng nội dung thẩm tra, giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội (VHXH) 5 năm qua không ngừng được nâng lên. Thông qua các hoạt động, nhiều ý kiến, kiến nghị đến ngành chức năng được điều chỉnh hợp lý qua những chủ trương, chính sách. Các nghị quyết, chuyên đề thuộc lĩnh vực VHXH do HĐND tỉnh ban hành vừa đáp ứng yêu cầu ổn định lâu dài, vừa kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trước mắt từ thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Từ năm 2011 đến nay, Ban VHXH đã khảo sát, giám sát 23 chuyên đề trên lĩnh VHXH đối với 233 lượt cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; việc triển khai thực hiện Bộ luật Lao động và Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm; việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên xung phong và thanh niên tình nguyện; việc triển khai thực hiện Đề án về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; việc thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; việc thực hiện một số chính sách, chương trình, dự án về giáo dục - đào tạo; thu viện phí và chất lượng công tác khám, chữa bệnh...

Qua hoạt động giám sát, khảo sát, Ban đã kiến nghị, đề xuất 46 vấn đề đến Trung ương và 154 vấn đề ở địa phương. Hầu hết các kiến nghị ở địa phương đều được UBND tỉnh và cơ quan chức năng tiếp thu và tổ chức thực hiện chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót còn trong việc thực thi nhiệm vụ được giao. Các báo cáo giám sát, khảo sát của Ban luôn đánh giá khách quan, trung thực và đúng thực trạng tình hình quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó các cơ quan, đơn vị được giám sát, khảo sát kịp thời điều chỉnh, khắc phục những khó khăn, hạn chế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.

Việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình được Ban đặc biệt quan tâm. Từ năm 2011 đến nay, Ban VHXH đã thẩm tra 27 tờ trình và dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực VHXH; đồng thời luôn chủ động khảo sát, giám sát thực tế tại các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là những đối tượng chịu tác động của nghị quyết; chủ động thu thập tài liệu, thông tin liên quan, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình để đưa ra các kiến nghị cụ thể, chính xác và phản biện, để UBND tỉnh làm rõ vấn đề.

Qua hoạt động thẩm tra, giám sát, Ban đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết trên lĩnh vực VHXH, khi triển khai thực hiện đã có tác động tích cực đến đời sống xã hội.

Ngoài việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, thành viên Ban còn tích cực đóng góp ý kiến các dự thảo luật, các hội thảo do Ủy ban của Quốc hội tổ chức; hội nghị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể khối văn hóa - xã hội… Với nhiệm vụ là người đại biểu nhân dân, thành viên của Ban đã tham gia cùng Tổ đại biểu giải thích, làm rõ nhiều vấn đề mà cử tri đặt ra tại các buổi tiếp xúc cử tri, đồng thời ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh để chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Trong quá trình hoạt động, Ban không tránh khỏi những khó khăn nhất định, để khắc phục những hạn chế, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Trưởng ban - cho rằng, các ủy ban của Quốc hội cần ban hành chương trình hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động cho các Ban. Thường trực HĐND tăng cường điều hòa phối hợp trong công tác giám sát, khảo sát giữa cấp tỉnh với các huyện, thành phố. Xem xét, cân nhắc cơ cấu thành viên Ban là lãnh đạo các sở, ban, ngành thường xuyên chịu sự giám sát của các Ban HĐND. Bố trí ít nhất 2 chuyên viên giúp việc cho mỗi Ban, để các chuyên viên có thời gian nghiên cứu, trao đổi, thu thập thông tin nhằm thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn