Cà Mau: Kịp thời giải quyết những bức xúc của doanh nghiệp

Liên quan đến vấn đề nhiều doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu trong tỉnh bức xúc trước những bất cập liên quan đến Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mà Báo ảnh Đất Mũi đã phản ánh trước đây; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp đã thành lập tổ kiểm tra, xác minh. Theo kết quả kiểm tra, xác minh việc thực thi thủ tục hành chính tại Sở Công thương cho thấy hàng loạt vấn đề được thực thi chưa đúng quy định hoặc chưa phù hợp…

Doanh nghiệp tư nhân Thời Đang (huyện Trần Văn Thời) bức xúc trước hai quyết định xử phạt liên quan đến Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của gia đình.

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của hai DN Tô Gia (huyện Phú Tân), Thời Đang (huyện Trần Văn Thời) và quy trình xử lý vi phạm hành chính đối với các DN Tô Gia, Thời Đang, cơ sở Hồng Quảng (TP. Cà Mau) của Chi cục Quản lý thị trường đã để xảy ra nhiều sai sót nghiêm trọng về mặt pháp lý làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành, tỉnh. Sở Công thương thực hiện chưa nghiêm túc, chưa đúng với tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về cải cách hành chính.

Vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình, đồng thời yêu cầu Giám đốc Sở Công thương nghiêm túc rút kinh nghiệm, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, tránh để xảy ra sai sót trong thời gian tới. Mặt khác, Sở Công thương có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện quy định “dự nộp tiền phạt”, phát hành biên lai dự nộp phạt của các Đội Quản lý thị trường (QLTT); đồng thời khẩn trương kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

Riêng đối với các cơ quan liên đới trách nhiệm như Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc đơn vị này rút kinh nghiệm trong việc ủy quyền đảm bảo đúng quy định; đồng thời thu hồi, hủy bỏ Giấy ủy quyền số 07/GUQ-KBCM ngày 1/1/2017 và kiểm điểm, xử lý đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện tham mưu việc ủy quyền trái quy định trên.

Ngoài ra, đối với việc Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Trần Văn Thời tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của bà Võ Kim Út (chủ DN Thời Đang) chưa đúng theo quy định, kéo dài thời gian giải quyết, đi ngược lại với chủ trương cải cách hành chính của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, gây bức xúc cho công dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân và tổ chức liên quan.

Bên cạnh đó, Tổ thẩm tra, xác minh đã kiểm tra về việc xử phạt vi phạm hành chính tại Chi cục QLTT tỉnh đối với các trường hợp đã nêu, và đưa ra nhận định như sau:

Về quy trình, hình thức thực hiện việc kiểm tra của Đội QLTT số 8 (huyện Phú Tân), Đội QLTT số 3 (huyện Trần Văn Thời) và Đội QLTT số 1 (TP. Cà Mau) đối với 3 trường hợp nêu trên thuộc diện kiểm tra hành chính thông thường, vì nội dung kiểm tra là “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy đăng ký doanh nghiệp…”, nhưng các Đội lại áp dụng hình thức kiểm tra đột xuất là chưa đúng với nội dung quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 2/5/2013 của Bộ Công thương quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính.
Đối với quy trình xử phạt, việc lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt đối với 3 trường hợp nêu trên khi còn trong thời hạn DN thực hiện quyền giải trình của người vi phạm. Mặt khác, đơn vị kiểm tra không hướng dẫn, không áp dụng và tạo điều kiện cho các DN thực hiện quyền giải trình là chưa đảm bảo theo quy định. Bên cạnh đó, việc kiểm tra, lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt đã phát sinh nhiều tình tiết phức tạp, đã được ghi trong biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm và nội dung khiếu nại của DN, nhưng không thực hiện việc xác minh, làm rõ trước khi ra quyết định xử phạt là chưa đúng với quy định. Việc yêu cầu DN vi phạm dự nộp và thu tiền dự nộp phạt, tự lập phiếu dự nộp tiền phạt vi phạm hành chính do các Đội QLTT tự ban hành, là trái quy định pháp luật.

Về việc Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau lập Giấy ủy quyền số 07/GUQ-KBCM ngày 1/7/2017, với nội dung: Ủy quyền cho ông Huỳnh Vũ Phong, Chi cục Trưởng Chi cục QLTT tỉnh, trực tiếp thu tiền xử phạt vi phạm hành chính là chưa đảm bảo đúng theo quy định.

Các DN Thời Đang và Tô Gia đã lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trước khi hết hạn, nhưng do cơ quan chức năng tiếp nhận, giải quyết chậm trễ, kéo dài thời gian so với quy định là không thuộc lỗi của DN. Mặt khác, cơ quan xử lý vi phạm xác định hành vi vi phạm là kinh doanh không có giấy phép, là chưa đảm bảo đúng quy định.

Trong diễn biến có liên quan, tại thời điểm kiểm tra, Chi cục QLTT tỉnh đã khắc phục hậu quả đối với 2 trường hợp (DN tư nhân Tô Gia và cơ sở Hồng Quảng) bằng cách thu hồi, hủy bỏ 2 quyết định, đã hoàn trả số tiền dự nộp phạt cho cơ sở Hồng Quảng. Riêng đối với DN tư nhân Thời Đang, do xuất hiện một số tình tiết mới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Công thương tiếp tục kiểm tra, rà soát, trường hợp phát hiện sai sót phải xử lý theo đúng quy định.

Liên quan vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh kịp thời nhằm tạo một nền hành chính “Kiến tạo phát triển, liêm chính, minh bạch, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn