Cần chấn chỉnh ngay trước khi có kết luận chính thức

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh vừa có kết luận sơ bộ về kết quả kiểm tra các mặt công tác liên quan đến hoạt động CCHC tại huyện U Minh.

Việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa đúng theo quy định, nhất là ở cấp xã.

Theo đó, đề nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các xã kịp thời khắc phục ngay những hạn chế, không phải chờ đến khi có kết luận chính thức, trong đó cần xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên cơ sở Đề án đẩy mạnh CCHC năm 2016-2017 của tỉnh; phân công rõ đơn vị, công chức chủ trì, phối hợp, thời gian hoàn thành. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra chấn chỉnh để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, đoàn kiểm tra thực tế tại các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và 3 xã Khánh Tiến, Khánh Hòa và Nguyễn Phích.

Tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, đoàn kiểm tra đánh giá đơn vị đã thực hiện khá tốt, đúng thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết. Tuy nhiên, hồ sơ tiếp nhận tại đơn vị không nhận qua bộ phận một cửa nên chưa có phiếu tiếp nhận, phiếu kiểm soát hồ sơ; nhận hồ sơ theo phương thức tổng hợp chung nên không theo dõi được tổng số hồ sơ phát sinh; còn một ít trường hợp lạm dụng chứng thực. Thời gian giải quyết đều trễ hạn trên tất cả hồ sơ (trễ hạn thuộc phạm vi cấp xã); nguyên nhân là do việc thiết lập hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) tại xã thực hiện không minh bạch và sai lệch về thời gian tiếp nhận hồ sơ, thời gian họp Hội đồng chậm.

Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, về cơ chế thực thi thủ tục xin nợ tiền chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 16, Nghị định 45 của Chính phủ và theo Thông tư 76 của Bộ Tài chính, thì việc nộp hồ sơ xin ghi nợ tiền sử dụng đất phải được nộp song song cùng hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận; phải thực hiện đúng thẩm quyền cho phép ghi nợ tiền chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định. Do Chi cục Thuế không cung cấp số liệu ghi nợ tiền chuyển mục đích sử dụng đất, nên đoàn kiểm tra chưa có cơ sở đánh giá thực trạng này. Việc ghi nợ, trả trước thời hạn để được nhận khoản hỗ trợ khi thanh toán trước hạn là vấn đề làm phát sinh sai sót trong thực thi TTHC này. Đoàn kiểm tra đề nghị Chủ tịch UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực này; thống kê, theo dõi số liệu nợ tiền chuyển mục đích sử dụng đất từ khi Nghị định 45 của Chính phủ có hiệu lực cho đến nay, để làm rõ thực trạng và có giải pháp quản lý.

Theo đoàn kiểm tra, đã qua, UBND huyện thực hiện khá tốt việc xử lý văn bản đi, đến trên phần mềm VIC tại các phòng, ban chuyên môn (đến đạt 96%, đi đạt 93%); tuy nhiên, vẫn còn 5/13 phòng, ban chuyên môn có tỷ lệ xử lý văn bản đi đạt dưới 90%. Khả năng cán bộ, công chức sử dụng trên phần mềm VIC khá tốt, đạt 80%; song, một số phòng, ban có cán bộ, công chức sử dụng phần mềm VIC chưa thường xuyên (Thanh tra, Dân tộc, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Y tế).

Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các xã được kiểm tra cho thấy, địa phương đã thực hiện khá cơ bản, mặc dù có vướng một vài sai sót nhỏ như: Thực hiện niêm yết công khai TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa đúng theo quy định; đăng tải thừa TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử so với số TTHC thuộc thẩm quyền của đơn vị.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn