Giải quyết khiếu nại tố cáo, không để tạo ra điểm nóng

Mới đây, UBND tỉnh Cà Mau có ý kiến yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; kịp thời giải quyết các vụ việc, không để tạo ra điểm nóng.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Cà Mau, những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có nhiều chuyển biến tốt, kịp thời xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của tổ chức, cá nhân, đạt nhiều tiến bộ; số lượng vụ việc khiếu nại đông người đã giảm, phần lớn các vụ khiếu nại bức xúc, gay gắt, kéo dài cơ bản đã được giải quyết; không để xảy ra điểm nóng mới, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Đơn cử, vụ việc tranh chấp đất đai của 130 hộ dân tại các ấp: 19, 20 và 21 (xã Khánh Thuận, huyện U Minh), là một trong những vụ khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc ở tỉnh. Nhờ sự vào cuộc hết sức quyết liệt của cơ quan chức năng, tổ chức nhiều buổi họp dân và đối thoại trực tiếp với người dân, vụ việc được giải quyết thấu tình, đạt lý, bước đầu có chuyển biến tích cực, nhiều hộ dân đã đồng tình với phương án bồi hoàn của UBND tỉnh.

Chỉ đạo xử lý phù hợp, kịp thời và đúng quy định của pháp luật từ ý kiến phản ánh của công dân, thông qua hoạt động tiếp xúc là giải pháp quan trọng được đặt ra.

Tuy nhiên, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai vượt cấp, đông người vẫn còn nhiều; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, các ngành có nơi còn chưa xem trọng. Việc phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa đúng quy định, còn đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; còn một số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm. Kết quả xử lý, giải quyết một số vụ việc chưa hợp lý, hợp tình; việc áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phù hợp, chưa đúng trình tự, thủ tục…

Ngoài ra, việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng, UBND các cấp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo có nơi, có lúc chưa chặt chẽ, thường xuyên. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, hòa giải các vụ tranh chấp về đất đai của cấp xã, phường, thị trấn còn nhiều bất cập, chưa đúng, chưa kịp thời, chưa phù hợp theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai, chưa đảm bảo thời gian quy định, thiếu thành phần hồ sơ… Việc tiếp nhận đầu vào có một số sai sót và chưa thực hiện nghiêm túc đối thoại với công dân khi giải quyết khiếu nại lần đầu.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo, mới đây, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; kịp thời giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu nại mới phát sinh ngay tại cơ sở, không để tình hình thêm phức tạp, trở thành “điểm nóng”. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phải đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế, thấu tình, đạt lý. Đối với vụ việc phức tạp, cần tranh thủ ý kiến của các cấp, các ngành chức năng để thống nhất biện pháp giải quyết.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn