Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) có thể hiểu chung đó là việc áp dụng các biện pháp mang tính cưỡng chế hành chính của Nhà nước, như xử phạt VPHC, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Nội dung của theo dõi tình hình thi hành pháp luật là xem xét, đánh giá về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật; tình hình tuân thủ pháp luật. Ở Cà Mau, công tác quản lý xử lý VPHC và theo dõi thi hành pháp luật đã được quan tâm, chú trọng, thể hiện được sự cố gắng, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành tại địa phương.

Thời gian qua, việc xử lý VPHC trên các lĩnh vực đã được các sở, ban, ngành, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố quan tâm thực hiện. Nhiều vụ vi phạm đã được phát hiện và xử lý theo quy định, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng, chống các hành vi VPHC; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Qua thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý VPHC cho thấy, trong năm 2017, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát hiện hơn 93.000 vụ VPHC, tăng hơn 41.000 vụ so với cùng kỳ. Theo đó, đã ban hành hơn 97.317 quyết định xử phạt, với số tiền hơn 187 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp thay thế xử lý VPHC bằng hình thức nhắc nhở là 478 vụ (tăng 378 vụ so với cùng kỳ), chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự 37 vụ (giảm 125 vụ so với cùng kỳ).

Theo đánh giá của ngành chức năng, các hành vi VPHC xảy ra trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, diễn biến phức tạp: Vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, môi trường, trật tự an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng hóa kém chất lượng... Với việc kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm đã góp phần quan trọng trong giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.

Trong năm 2017, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát hiện hơn 93.000 vụ vi phạm hành chính; trong đó, lĩnh vực giao thông chiếm số lượng lớn.

Để tăng cường hiệu quả thực hiện công tác xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh, trong năm 2017, UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kiểm tra trong thực thi pháp luật về xử phạt VPHC trên địa bàn. Qua đó, các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND cấp xã phân công cán bộ, công chức thực hiện tốt kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý VPHC theo ngành, lĩnh vực và địa phương. Theo đánh giá của Sở Tư pháp, đã qua có nhiều đơn vị thực hiện đạt hiệu quả cao: Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương... Các huyện gồm: Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Phú Tân, là những đơn vị đã kịp thời triển khai kế hoạch, cập nhật theo dõi báo cáo kết quả thực hiện và phối hợp, triển khai thi hành quyết định xử phạt VPHC đạt từ 85 - 100%, có đơn vị thu được số tiền phạt hơn 8,8 tỷ đồng. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trong thời gian qua.

Bên cạnh những mặt tích cực, qua công tác theo dõi đối với xử lý VPHC cũng đã bộc lộ nhiều khó khăn. Cụ thể, lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật về xử lý VPHC hiện nay hết sức phức tạp, rộng, hệ thống văn bản được quy định dưới nhiều hình thức: Luật, nghị định, thông tư, các văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương. Trong áp dụng pháp luật xử phạt, xử lý vi phạm có trường hợp phải căn cứ vào nhiều văn bản, nhiều quy định ở nhiều văn bản khác nhau. Văn bản pháp luật liên quan thường xuyên thay đổi, chồng chéo. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến xử phạt VPHC được triển khai từng lúc, từng nơi, từng lĩnh vực chưa được thường xuyên, liên tục. Lực lượng làm công tác tham mưu theo dõi thi hành pháp luật còn kiêm nhiệm, nghiệp vụ chưa được bồi dưỡng kịp thời.

Là đơn vị chủ công trong theo dõi thực thi pháp luật xử lý VPHC tại địa phương, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ở lĩnh vực này, Sở Tư pháp kiến nghị Bộ Tư pháp sớm xây dựng, triển khai phần mềm quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý VPHC. Hướng dẫn việc sử dụng các biểu mẫu trong xử lý, xử phạt VPHC theo Nghị định 97 và các biểu mẫu xử lý VPHC theo chuyên ngành hiện nay.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn