Thu hút đầu tư từ môi trường hành chính thông thoáng

Những năm gần đây, tỉnh Cà Mau đã có nhiều cố gắng, đưa ra những cơ chế chính sách nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập.

Thu hút đầu tư

Trong năm 2017, Cà Mau đã thu hút được 51 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký trên 7.100 tỷ đồng; trong đó có 45 dự án ngoài khu công nghiệp, còn lại là các dự án đầu tư vào lĩnh vực nhà ở, nông lâm thủy sản, dịch vụ, thương mại công nghiệp... Riêng trong 3 tháng đầu năm 2018, tỉnh thu hút được 14 dự án đầu tư với số vốn đăng ký gần 1.600 tỷ đồng.

Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN), thời gian qua, tỉnh đã thực hiện đa dạng hóa các quan hệ hợp tác, cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện các cơ chế ưu đãi đầu tư và thu hút được vốn đầu tư từ nhiều nguồn khác nhau. Bên cạnh đó là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư. Quy trình, thủ tục đầu tư được công khai, minh bạch để tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư khi thực hiện đầu tư tại tỉnh. Kiên quyết thực hiện các giải pháp để trong thời gian sớm nhất xây dựng môi trường đầu tư thực sự thông thoáng, thuận lợi và hấp dẫn để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư.

Để sớm đưa Cà Mau trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, thời gian tới, cùng với đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư vào thị trường các nước tiềm năng, UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng công khai, minh bạch; thực hiện tốt các dịch vụ công về tư vấn, hỗ trợ DN trong thành lập mới, chuyển đổi DN, tư vấn lập dự án đầu tư, lập chiến lược và kế hoạch kinh doanh. Phát triển mạng lưới hệ thống thông tin về thị trường, nâng cao chất lượng xúc tiến thương mại, giúp DN quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường. Tập trung vốn hỗ trợ cho các lĩnh vực ưu tiên, các dự án trọng điểm, dự án lớn có hiệu quả và các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế...

UBND tỉnh Cà Mau đang chỉ đạo các sở, ngành chức năng đẩy mạnh CCHC theo hướng tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng trong thực hiện thủ tục cấp phép các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN, nhà đầu tư theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải khẳng định, tỉnh kiên quyết chấn chỉnh việc các cơ quan, đơn vị, cá nhân công chức thực thi công vụ đùn đẩy trách nhiệm, giải quyết TTHC bị chậm trễ, gây khó khăn, phiền hà cho nhà đầu tư. UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, thậm chí luân chuyển vị trí công tác đối với công chức trực tiếp giải quyết chậm trễ, không tích cực hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư sớm hoàn thành thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư.

UBND tỉnh cam kết sẽ tiếp tục quan tâm xem xét hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN, nhất là thực hiện một số chính sách ưu tiên về thuế, cho thuê đất, xác định tài sản trên đất, vận chuyển hàng hóa lưu thông, hỗ trợ vốn cho hợp tác xã đầu tư sản xuất, nâng cao sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường…

Thu hút đầu tư được xem là yếu tố quan trọng phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phát triển kinh tế tư nhân

Theo kế hoạch, Cà Mau phấn đấu đến năm 2020 sẽ thành lập từ 6.000 - 6.500 DN, đến năm 2025 thành lập hơn 10.000 DN và đến năm 2030 thành lập ít nhất 15.000 DN. Tốc độ tăng trưởng của khu vực kinh tế tư nhân (kể cả kinh tế hộ) hàng năm cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số các giải pháp khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân: Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. Cùng với đó, phát triển quy hoạch mạng lưới phân phối và ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm; đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tăng sức cạnh tranh.

Ngoài ra, tỉnh cũng tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục sâu rộng để giúp các chủ DN nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động. Cùng với đó, Cà Mau sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp đối với kinh tế tư nhân.

Hiện tại, kinh tế tư nhân của tỉnh chiếm tỷ lệ trên 70%, trong khi kinh tế nhà nước chiếm tỷ lệ thấp. Kinh tế tư nhân ở Cà Mau không ngừng phát triển, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế tỉnh, tăng nguồn thu ngân sách hàng năm, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Thời gian qua, Cà Mau đã triển khai thực hiện có hiệu quả về Nghị quyết và Chương trình hành động của Trung ương, Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hơn nữa, tỉnh luôn quan tâm khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi trong việc lập mới DN cũng như kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho DN trong sản xuất kinh doanh… đồng thời đẩy mạnh cải cách TTHC, đầu tư về phát triển hạ tầng, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân trên địa bàn phát triển theo đúng mục tiêu, định hướng đề ra.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn