Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và công tác công an trong giai đoạn hiện nay, tạo sự chủ động trong công tác và thống nhất cao trong phối hợp chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan trực tiếp đến hai cơ quan. Sáng nay 28/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2016 - 2020. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện và Đại tá Bùi Văn Quyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh tham gia ký kết.Chương trình ký kết bao gồm 8 nội dung: Định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tuyên giáo; về xây dựng lực lượng công an nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và toàn dân về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Giải pháp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia; triển khai nhiệm vụ đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, phòng chống các biểu hiện “tự diễn biến” phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Giáo dục tinh thần cách mạng, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ và kết quả thực hiện các chương trình quốc gia chống tội phạm.

Phát hiện và giải quyết kịp thời có hiệu quả những vấn đề nhạy cảm, bức xúc về tư tưởng, tâm trạng xã hội trong việc phát triển kinh tế, xã hội và môi trường, những “điểm nóng” về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Hàng tháng, cơ quan thường trực liên hệ, trao đổi thông tin liên quan đến Chương trình phối hợp công tác để kịp thời báo cáo lãnh đạo hai cơ quan xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.
 

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn