Diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Đất Mới và Tam Giang

Trong hai ngày, 29 và 30/9, huyện Năm Căn chọn hai xã: Đất Mới và Tam Giang để tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2016. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm kiểm tra, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ, tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh.

Tình huống được giả định có phần vận hành cơ chế và phần thực hành chiến đấu phòng thủ.

Nội dung diễn tập, tình huống được giả định có phần vận hành cơ chế và phần thực hành chiến đấu phòng thủ.

Giai đoạn 1: Chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng - an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3 là thực hành chiến đấu phòng thủ, có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ.

Qua hai ngày, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ ở xã Đất Mới và Tam Giang đã diễn ra thành công tốt đẹp, đặc biệt là hoàn thành theo ý định, sát với tình huống giả định của Ban Chỉ đạo huyện Năm Căn.

Qua đó, nhằm nâng cao khả năng hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang cơ sở, sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; phòng, chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; sẵn sàng ngăn chặn và đánh bại mọi hành động gây rối, bạo loạn có vũ trang và hành động can thiệp ứng cứu từ bên ngoài.


Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn