Bế mạc Kỳ họp thứ II - HĐND tỉnh khóa IX: Ban hành 19 nghị quyết

Trong phiên làm việc chiều 8/12, Kỳ họp thứ hai - HĐND tỉnh khóa IX, đại biểu HĐND tỉnh thông qua 18 tờ trình của UBND tỉnh, đồng thời xem xét và thống nhất biểu quyết thông qua 19 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực, để tổ chức triển khai thực hiện một số văn bản pháp luật mới và những vấn đề quan trọng, cấp thiết, liên quan đến thực hiện các chỉ tiêu, sự phát triển của tỉnh trong thời gian ngắn hạn, trung hạn; đồng thời tiến hành bế mạc Kỳ họp. Đến dự có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết HĐND tỉnh khóa IX.

Theo đó, tại kỳ họp lần này đã ban hành nghị quyết: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia cho các cấp ngân sách tỉnh Cà Mau thời kỳ ổn định 2017 - 2020; Chương trình giải quyết việc làm năm 2017; Mức thu học phí đối với giáo dục, đào tạo công lập năm 2016 - 2017; Phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán, liên doanh, liên kết, cho thuê, tiêu hủy tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn; Quy định một số chế độ, mức chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn; Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017; Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2017; Dự toán ngân sách 2017; Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 27/2014/NQ - HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Cà Mau; Thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn; Bãi bỏ 17 Nghị quyết của HĐND tỉnh không còn phù hợp; Sửa đổi, bổ sung 5 Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành lệ phí.

Ông Trần Văn Hiện, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ hai - HĐND tỉnh khóa IX.

Các đại biểu cũng đã thông qua Tờ trình về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015; Phân bổ dự toán ngân sách 2017; Danh mục thu hồi đất năm 2017; Chấp thuận chủ trương đào tạo nguồn nhân lực tập trung chất lượng cao tại nước ngoài giai đoạn 2017 - 2025; Giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2017.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện: “Sau 2 ngày với khối lượng công việc rất lớn, Kỳ họp thứ hai - HĐND tỉnh khóa IX đã hoàn thành nội dung, chương trình làm việc đề ra và thành công tốt đẹp. Đây là kết quả của sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan. HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ thuận lợi, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.


Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn