Cà Mau: Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 45, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích.Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho Bưu điện tỉnh Cà Mau khảo sát quy trình giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh, để lập kế hoạch cung ứng dịch vụ cho phù hợp.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, TP. Cà Mau tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 45, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, phối hợp, hỗ trợ Bưu điện tỉnh Cà Mau trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình, TTHC cho phù hợp với phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công ích.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện và thường xuyên kiểm tra, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện tại các ngành, các cấp.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn