Cả nước có trên 3.000 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 27/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đến tháng 6/2018, cả nước có trên 3.000 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 34,4%, bình quân đạt 13,7 tiêu chí/xã; có 43 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.Đến tháng 6/2018, cả nước có trên 3.000 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 34,4%, bình quân đạt 13,7 tiêu chí/xã; có 43 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Qua 10 năm, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản năm 2017 tăng gần 6 lần so với năm 2008. Giai đoạn 2008 - 2017, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của toàn ngành nông,  lâm, thủy sản đạt 2,66%/năm; tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành đạt 3,9%/năm; năng suất lao động trong nông nghiệp tăng nhanh đạt 6,48%/năm. Thu nhập bình quân đầu người/năm ở nông thôn tăng 3,49 lần. Từ 9,15 triệu đồng/năm 2008 lên 32 triệu đồng/năm 2017. Khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn thu hẹp từ 2,1 lần năm 2008 còn 1,8 lần năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm bình quân 1,5%/năm, riêng ở các huyện nghèo giảm tới 4%/năm.

Đến tháng 6/2018, cả nước có trên 3.000 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 34,4%, bình quân đạt 13,7 tiêu chí/xã; có 43 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2017, cả nước có 99,4% xã trên cả nước có đường ô tô đến trung tâm xã; 99,2% hộ dân vùng nông thôn có điện; 99,75 số xã đã có trường tiểu học và trường mẫu giáo; 99,5% số xã có trạm y tế; thu nhập bình quân đầu người/năm tăng từ 9,15 triệu đồng (năm 2008) lên 32 triệu đồng (năm 2017).

Cả nước có trên 34.000 trang trại; trên 11.000 hợp tác xã nông nghiệp và hơn 1.100 hợp tác xã phi nông nghiệp và trên 49.000 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Tổng số ngân sách nhà nước đầu tư cho phát triển nông nghiệp và nông thôn trên 1 triệu tỷ đồng.

Từ nay đến năm 2020, cả nước tiếp tục thực hiện các mục tiêu do Nghị quyết Trung ương 7, khoá X đã đề ra. Theo lộ trình đến năm 2030, duy trì tăng trưởng GDP khu vực nông, lâm, thủy sản khoảng 3%/năm; tăng trưởng công nghiệp dịch vụ nông thôn trên 10%/năm; số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 90%; thu nhập bình quân của dân cư nông thôn tăng 2,5 lần so với măm 2020.

Đối với Cà Mau, sau 10 năm thực hiện, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã mang lại nhiều thành tựu bứt phá, tạo đòn bẩy đưa nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng hiện đại, thúc đẩy nông dân ra sức thi đua lao động sản xuất, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu quan trọng đó, cùng với cả nước, Cà Mau vẫn còn những hạn chế, rào cản, những vấn đề phát sinh trong quá trình lao động sản xuất chưa đáp ứng thỏa đáng tâm tư, nguyện vọng người dân… Rất cần những giải pháp thiết thực, để phát huy tối đa hiệu quả của Nghị quyết Tam nông, đặc biệt là trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương phải xem phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân là nhiệm vụ ưu tiên của hệ thống chính trị và trách nhiệm của toàn xã hội; tuyên truyền nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân nhằm tạo đột phá, thành quả to lớn hơn; nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước và vai trò của MTTQ, đoàn thể và nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X; khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún và tình trạng biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; xem sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ là định hướng phát triển trong thời gian tới; rà soát, tháo gỡ những cơ chế, quy định gây khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; nghiên cứu mở rộng thị trường trong và ngoài nước và khắc phục tình trạng được mùa, mất giá; sản xuất phải gắn với thị trường tiêu thụ, an toàn vệ sinh thực phẩm và truy xuất nguồn gốc; phát huy vai trò của khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; quan tâm phát triển mô hình khởi nghiệp vùng nông thôn.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn