Các ban đảng Tỉnh ủy tổng kết năm 2016

Các ban đảng Tỉnh ủy hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát và nội chính, phòng, chống tham nhũng năm 2016, vào sáng 16/1. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình đến dự.

Bà Huỳnh Thị Thanh Loan - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thông tin kết quả hoạt động của đơn vị trong năm 2016 tại Hội nghị.

Thông tin tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thanh Loan: Năm qua, công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức ngày càng chặt chẽ, khách quan; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và thực hiện chính sách đối với cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, kết hợp đồng bộ, đúng nguyên tắc, thẩm quyền; xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng chất đội ngũ cán bộ đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được quan tâm thực hiện; chủ động theo dõi, tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng giải quyết tốt vấn đề chính trị nội bộ…

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, năm 2017 sẽ tham mưu thực hiện Đề án “Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo” và Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ, trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo”.

Đối với công tác kiểm tra, đã tiến hành giám sát và giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới; thực hiện được nhiều mô hình, như: 5 không, 3 sạch; trồng cây xanh làm hàng rào trước nhà; cụm, tuyến dân cư kiểu mẫu… hiện đang được nhân rộng và phát huy hiệu quả.

Thông qua việc triển khai sự chỉ đạo của Trung ương, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, kịp thời ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu được Ban Nội chính Tỉnh ủy thông tin về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.

Hội nghị dự kiến làm việc hết ngày hôm nay.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn