Cán bộ khối Dân chính đảng quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 11

Ngày 29/10, Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Lê Minh Khởi, Bí thư Đảng ủy Dân chính đảng, chủ trì hội nghị. Đồng chí Lê Minh Khởi, Bí thư Đảng ủy Dân chính đảng, chủ trì hội nghị.

Đại biểu được nghe Bí thư Đảng ủy Dân chính đảng Lê Minh Khởi thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11.

Cụ thể là các nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Đại biểu còn được nghe Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn