Cần hơn 300 tỷ đồng bảo vệ môi trường năm 2019

Theo kế hoạch, năm 2019, tỉnh Cà Mau cần hơn 300 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường, kèm theo đó là những nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Theo đó, những nhóm nhiệm vụ sẽ được tập trung thực hiện trong năm 2019 gồm: Hỗ trợ xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc ở địa phương; phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường; quản lý chất thải; bảo tồn đa dạng sinh học; tăng cường năng lực quản lý môi trường; tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị 25 ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, hoạt động xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn tại các ao đầm nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh trên địa bàn chưa được quản lý, kiểm soát chặt chẽ.

Riêng đối với nhóm nhiệm vụ hỗ trợ xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc, địa phương sẽ tập trung giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp Hòa Trung, Cụm công nghiệp Sông Đốc và một số tuyến sông nội ô TP. Cà Mau.

Kiểm soát ngăn ngừa nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại các vùng nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh, tại các địa bàn có nhiều cơ sở chế biến hàng thủy sản.

Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh. Lập dự án điều tra, đánh giá hiện trạng tại các vùng có khả năng tồn lưu chất độc hóa học chiến tranh/dioxin trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, mặc dù thời gian qua, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động bảo vệ môi trường nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn còn diễn biến phức tạp, công tác bảo vệ môi trường và lợi nhuận kinh tế vẫn còn mâu thuẫn. Hoạt động xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn của các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến thủy sản, các ao đầm nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh chưa được quản lý, kiểm soát chặt chẽ.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn