Công tác Tuyên giáo năm 2015 với nhiều kết quả nổi bật

Chiều ngày 8/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; định hướng tuyên truyền thông tin đối ngoại; phối hợp với các đơn vị liên quan mở nhiều lớp bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, báo cáo viên cấp tỉnh; định hướng cho các cơ quan báo, đài tuyên truyền các sự kiện lớn trong năm; theo dõi tình hình, kết quả thực hiện về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng... Đồng thời, phối hợp với các ngành, các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực hiện chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.Năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Hướng dẫn, triển khai học tập, tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh; thực hiện công trình tôn tạo Khu căn cứ Xứ ủy Nam Bộ - Trung ương cục miền Nam (cuối năm 1949 - đầu năm 1955); “Biên niên Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2006 - 2010”; quản lý, thẩm định các công trình lịch sử của địa phương, ban, ngành.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phát huy kết quả đạt được và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Toàn ngành Tuyên giáo bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của năm 2016, tập trung tuyên truyền vận động toàn Đảng, toàn quân và toàn dân triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền về đại hội, về kết quả của Đại hội lần thứ XII của Đảng; quán triệt, xây dựng chương trình hành động, khẩn trương đưa Nghị quyết XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đi vào cuộc sống; xây dựng kế hoạch tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn