Giải pháp nhằm đảm bảo lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và xã hội

Chiều 6/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011 - 2015, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020. Tại điểm cầu Cà Mau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chủ trì.Theo đánh giá đánh của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp (Trung ương): Công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN đạt nhiều kết quả ghi nhận, đại bộ phận DNNN có quy mô vừa và lớn, giảm nhiều về số lượng nhưng năng lực và quy mô tăng lên.

Cụ thể, giai đoạn 2011 - 2015, cả nước đã sắp xếp được 591 DNNN, đạt 96% kế hoạch. Trong đó cổ phần hóa 499 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp, đạt 96,3% kế hoạch; sáp nhập, hợp nhất 48 doanh nghiệp, giải thể 17 doanh nghiệp, phá sản 8 doanh nghiệp… Như vậy, 5 năm qua, có tổng số 5.950 DNNN được sắp xếp lại, trong đó cổ phần hóa là 4.460 doanh nghiệp. Số DNNN sắp xếp trong 10 tháng đầu năm 2016 là 60 doanh nghiệp, nâng tổng số DNNN sắp xếp hiện nay là 6.010 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 4.508 doanh nghiệp.

Mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020, Chính phủ xác định: Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn và cổ phần chi phối chỉ duy trì trong những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; địa bàn quan trọng và quốc phòng an ninh; ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư. Doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn hoặc cổ phần chi phối phải thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo cơ chế thị trường; bảo đảm công khai, minh bạch, có hiệu quả, tránh thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước. Qua đó thực hiện xã hội hóa và phân bổ lại theo cơ chế thị trường các nguồn lực của Nhà nước về nhân lực, đất đai, tài nguyên thiên nhiên…tạo điều hiện phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp tư nhân, tạo động lực nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận và làm rõ 2 nội dung Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đó là: Làm rõ vì sao thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa còn thấp? Giải pháp nào để thoái vốn và cổ phần hóa tốt nhất trong thời gian tới tốt nhất, nhằm bảo đảm lợi ích nhà nước, doanh nghiệp, lợi ích xã hội.


Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn