Năm 2016: Công tác dân vận đã tập trung làm tốt vai trò tham mưu

Sáng 9/1, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận - Quy chế dân chủ cơ sở năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đến dự có ông Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Kiên Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.Năm 2016, công tác dân vận đã tập trung làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy trong việc triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hệ thống tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố kiện toàn.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nên bầu không khí cởi mở, dân chủ, tạo được đồng thuận cao trong nhân dân. Tình hình an ninh trật tự, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trong đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” việc quy chế dân chủ cơ sở năm 2016, đã phát huy tốt quyền làm chủ của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt trong bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt được những kết quả thiết thực, 206 mô hình trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống chính trị đã phát huy được hiệu quả, góp phần không nhỏ vào việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Theo Kế hoạch 09 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và đạt kết quả cao.

Ông Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: “Tiếp tục vận dụng đầy đủ và sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về công tác dân vận, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” thật sự đi vào cuộc sống. Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; phải chăm lo thật đầy đủ đến đời sống, lợi ích chính đáng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân…”.

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng cùng 9 nhiệm vụ và giải pháp về công tác dân vận trong năm 2017.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn