Phối hợp quản lý quá trình xử lý rác thải

Vừa qua, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản gửi các ngành liên quan và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Du lịch Công Lý về việc đơn giá hỗ trợ xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy Xử lý rác thải TP. Cà Mau.

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Xây dựng hoàn tất các hồ sơ, thủ tục tham mưu dự thảo tờ trình gửi Bộ Xây dựng thẩm định, để làm cơ sở cho UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ phù hợp; đồng thời, cũng giao Sở Tài chính căn cứ quy định của pháp luật về điều kiện để được hỗ trợ chi phí xử lý rác đối với nhà máy, để hướng dẫn việc thanh toán đúng quy định, thời gian hoàn thành việc hướng dẫn chậm nhất là ngày 15/8/2018.

Sở Tài chính thường xuyên kiểm tra về điều kiện, hồ sơ, thủ tục, trình tự thanh toán chi phí hỗ trợ xử lý đối với nhà máy đảm bảo kịp thời, đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Bên cạnh đó, để kiểm soát số lượng rác đầu vào, đầu ra của Nhà máy Xử lý rác TP. Cà Mau được chính xác, để làm cơ sở hỗ trợ kinh phí xử lý rác thải rắn sinh hoạt theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện quy chế phối hợp quản lý quá trình xử lý rác thải tại Nhà máy Xử lý rác thải TP. Cà Mau.

Tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương khảo sát, đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp, lập dự toán để lắp đặt tại nhà máy rác. Đồng thời cũng giao cho Sở Xây dựng chủ trì khảo sát, tham mưu về việc Công ty Công Lý đề nghị giao thêm 10ha đất.

Còn việc xử lý lượng rác tồn đọng, UBND tỉnh yêu cầu chủ nhà máy rác khẩn trương tăng tần suất xử lý để giảm bớt lượng rác tồn đọng, xử lý mùi hôi, ruồi, muỗi, gián... để tránh ô nhiễm môi trường, phát tán mầm bệnh...

UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện quy chế phối hợp quản lý quá trình xử lý rác thải nhà máy theo ý kiến đóng góp của sở, ngành gửi cho phía Công ty góp ý bằng văn bản để đủ cơ sở triển khai thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo môi trường, các nội dung theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của nhà máy và khu vực xung quanh nhà máy.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn