Quy định chặt chẽ về khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Việc hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải tuân thủ quy hoạch tài nguyên nước đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; nếu làm suy giảm chức năng của nguồn nước, gây sụt lún đất, ô nhiễm, nhiễm mặn nguồn nước, phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật - thông tin được nêu ra từ Quyết định số 31 của Chủ tịch UBND tỉnh, về những quy định trong quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 18/10/2016.Quyết định có 7 chương, 33 điều, trong đó quy định chặt chẽ về giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất. Cơ sở đang hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước phải có giải pháp khắc phục trong thời hạn do cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước có thẩm quyền quy định. Trường hợp không khắc phục được thì bị đình chỉ hoạt động hoặc di dời theo quy định của pháp luật...

Trước thực trạng khai thác tài nguyên nước một cách quá mức, nhất là nguồn nước ngầm đã dẫn đến làm ô nhiễm nguồn nước, gây sụt lún đất, đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành xong việc tráng lấp giếng khoan không còn sử dụng tại các huyện U Minh, Thới Bình, Cái Nước và Năm Căn; đồng thời cấp 38 giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khai thác nước dưới đất trong 9 tháng qua.


Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn