“Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin”

“Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin” là phương châm hành động của năm 2019, bao gồm 5 nội dung trọng tâm được nêu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc do Bộ Nội vụ tổ chức tại 63 điểm cầu vào sáng nay (15/1). Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ông Lê Vĩnh Tân.

Tại điểm cầu Cà Mau có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Dương Huỳnh Khải; Giám đốc Sở Nội vụ, ông Lê Minh Ý.

Trong năm qua, các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp; quyết liệt sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong Bộ, cơ quan nganh Bộ.

Các địa phương đã tích cực, chủ động rà soát, sắp xếp, sát nhập, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng với nhau và với cơ quan của Đảng theo tinh thần nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cho biết: “Năm 2018, Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, có 327 nhiệm vụ được giao theo chương trình và nhiều nhiệm vụ đột xuất trong lãnh đạo điều hành. Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ trình hội nghị Trung ương 7 khóa XII đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức người lao động; phối hợp với các Bộ, ngành địa phương hoàn thành tốt nhiệm trọng tâm về tổ chức bộ máy cải cách về chế độ công vụ, công chức.

Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc kiểm tra, đánh giá báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ về học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 02 về việc đẩy mạnh chủ trương về tinh giản biên chế.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ đã chủ trì giúp Chính phủ xây dựng chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 18 và số 19 của Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết Trung ương 7 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp với 51 nội dung quan trọng và đang được triển khai trong thực tiễn…”.

Song song đó, về công tác cải cách hành chính, tỷ lệ nợ đọng văn bản quy định đã giảm 40% so với cùng kỳ, giảm 75% so với năm 2016; cắt giảm và đơn giản hóa hơn 1.000/6.000 điều kiện kinh doanh. Công tác kiểm tra chuyên ngành đã cắt giảm 30 thủ tục và 1.700/9.929 dòng hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, đạt 34,3% so với yêu cầu của Chính phủ và đạt 28,3% so với dự kiến.

Bộ trưởng nêu rõ bên cạnh những điều kiện thuận lợi, ngành Nội vụ còn nhiều hạn chế cần được khắc phục; trong đó là khó khăn thiếu sót, có sự chồng chéo những quy định của văn bản do sự chủ quan của đội ngũ viên chức, công chức của ngành Nội vụ. Vẫn còn một số bộ, ngành, địa phương đề nghị bổ sung biên chế, thực hiện tinh giản biên chế; đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng luân chuyển, công chức chưa đúng quy trình, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm niềm tin trong nhân dân…

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn