Thẩm định quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Cà Mau

Sáng 21/7, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Chủ tịch Hội đồng - ông Thân Đức Hưởng chủ trì cuộc họp.Mục tiêu của quy hoạch đến năm 2020 sẽ: Ngầm hóa trên 80% hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông, tại các tuyến đường, khu đô thị, khu công nghiệp xây dựng mới; tỷ lệ ngầm hóa hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông, tính theo tuyến đường đạt 15 - 20% và theo tuyến đường khu vực đô thị đạt 40 - 45%; tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng cột treo cáp mới đạt trên 85%; tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng cột ăng-ten trạm thu phát sóng thông tin di động đạt 35 40%; hoàn thiện cải tạo hạ tầng cột ăng-ten tại 20 khu vực, tuyến đường chính TP. Cà Mau và khu vực trung tâm các huyện; hoàn thiện cải tạo hạ tầng ngoại vi tại khu vực, tuyến đường chính tại TP. Cà Mau, khu vực trung tâm các huyện và khu vực các khu du lịch, khu di tích; hoàn thiện xây dựng hạ tầng truyền dẫn số trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/12/2018.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã đóng góp các ý kiến để hoàn thiện Quy hoạch: Cập nhật, điều chỉnh lại tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới; bổ sung căn cứ pháp lý và sắp xếp theo thứ tự hợp lý, những hạn chế trên lĩnh vực giao thông, sự tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh và các công trình hạ tầng viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia…

Phát biểu tại Cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Chủ tịch Hội đồng thẩm định - Thân Đức Hưởng đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu tất cả ý kiến của thành viên Hội đồng đã đóng góp, đảm bảo tính logic, chuẩn xác về số liệu, làm rõ thêm các vấn đề thành viên hội đồng đặt ra trong khuôn khổ quy hoạch, cụ thể hóa các giải pháp thực hiện và xác định rõ phạm vi thực hiện… sớm hoàn chỉnh quy hoạch trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn