Tiến độ triển khai các dự án còn rất chậm

Liên kết chưa đạt được kết quả như mong muốn, mới chỉ dừng lại ở việc ký kết, liệt kê danh mục liên kết... Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL thông tin tại Hội nghị Hội đồng Vùng lần thứ ba, nhiệm kỳ 2017 - 2018, diễn ra chiều 21/12, tại Cà Mau.

Hội nghị Hội đồng vùng ĐBSCL lần thứ ba, nhiệm kỳ 2017 - 2018, diễn ra chiều 21/12, tại Cà Mau. Hội nghị Hội đồng vùng ĐBSCL lần thứ ba, nhiệm kỳ 2017 - 2018, diễn ra chiều 21/12, tại Cà Mau.

Vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL, gồm các tỉnh, thành: Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ. Đến nay đã ban hành Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin vùng; ký kết kế hoạch hợp tác của các cơ quan chuyên môn ở địa phương; tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư hằng năm.

Đánh giá tại Hội nghị cho thấy, công tác điều phối, liên kết giữa các địa phương còn chuyển biến chậm. Thế mạnh của các tỉnh, thành vùng vẫn chưa phát huy hết tiềm lực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giữa các tỉnh, thành trong vùng chưa được đầu tư toàn bộ. Còn lúng túng trong việc đề xuất các cơ chế, chính sách; nội dung liên kết, phối hợp giữa các địa phương chưa được định hình.

Hội đồng vùng đã xác định 10 dự án trọng điểm vùng trong giai đoạn 2016 - 2020, tuy nhiên lộ trình và tiến độ triển khai các dự án rất chậm.

Kết cấu hạ tầng giao thông của vùng còn yếu kém, chính điều này gây khó khăn, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm, làm hạn chế vai trò là “đầu tàu” kéo cả vùng ĐBSCL phát triển - ông Nguyễn Tiến Hải khẳng định...

Hội nghị thông qua Kế hoạch liên kết phối hợp vùng, giai đoạn 2016 - 2020. Sự phối hợp dựa trên nguyên tắc hài hòa về lợi ích, trách nhiệm, bình đẳng, cùng khai thác các cơ hội, lợi thế so sánh của vùng, góp phần khẳng định vai trò, vị trí của vùng so với cả nước.

Có 5 nội dung trọng tâm cần phối hợp: Quy hoạch; đầu tư phát triển; đào tạo và sử dụng lao động; xây dựng cơ chế, chính sách; hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin vùng.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn