Tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

“Công tác tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo điều hành trên một số lĩnh vực của một số cơ quan, đơn vị chưa tốt; phối hợp công tác giữa các cấp, các ngành đôi khi hiệu quả chưa cao; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tích cực với nhiệm vụ được giao, ý thức trách nhiệm trong công việc còn hạn chế. Việc thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính còn chậm, chưa mang lại kết quả như mong đợi để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.Nguyên nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cấp dưới trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính hoặc có kiểm tra nhưng chưa sâu sát, cụ thể; những tồn tại, hạn chế đã được kiểm tra, phát hiện nhưng chậm chỉ đạo xử lý, khắc phục”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải nêu lên những hạn chế, dẫn đến việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 còn gặp nhiều khó khăn tại phiên làm việc thứ nhất, Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX vào sáng nay, 6/12.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ, mục tiêu năm 2018 tại Kỳ họp vào sáng nay 6/12.

Thông tin tại Kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải cho biết, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP giá so sánh) năm 2017 ước đạt 37.847 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2016. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; tỷ trọng khu vực ngư, nông, lâm nghiệp chiếm 29,6% GRDP; khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 27%; dịch vụ chiếm 39,6%... Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2017 ước đạt 11.170 tỷ đồng, bằng 93,1% kế hoạch, tăng 9,9% so với năm 2016.

Trên cơ sở bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau 5 năm 2016 - 2020 và kết quả đã đạt được trong năm 2016, năm 2017, với mức phấn đấu cao nhất, chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư toàn xã hội. Phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông.

Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Chủ động ứng phó và thích nghi với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Thông tin kết quả phòng, chống tham nhũng tại hội trường trong phiên làm việc sáng nay, ông Huỳnh Quốc Hoàng - Chánh Thanh tra tỉnh, cho rằng việc kê khai tài sản, thu nhập dần đi vào nền nếp, tuy nhiên việc kiểm tra, xác minh, kiểm chứng tính chính xác và trung thực của mỗi bản kê khai ở các đơn vị còn hạn chế.

Thu nhập ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức còn khá phổ biến nhưng chưa có cơ chế kiểm soát hiệu quả. Một số cá nhân kê khai tài sản, thu nhập biến động nhưng không giải thích rõ nguồn gốc. Được biết, tổng số người đã kê khai là 7.866 người, tại 77 cơ quan, tổ chức, đơn vị phải kê khai theo quy định.

Ông Hoàng cũng cho biết, qua thanh tra, trong năm đã phát hiện số tiền sai phạm trên 10 tỷ đồng, liên quan đến 12 tổ chức, 59 cá nhân. “Tính chiến đấu của một số cán bộ, đảng viên còn thấp nên việc phát hiện tham nhũng nên công tác kiểm tra trong nội bộ tổ chức đảng, cơ quan nhà nước là ít, những vụ việc bị phát hiện chủ yếu là do nhân dân tố giác hay do báo chí phản ánh, cơ quan chuyên trách thanh tra, kiểm tra phát hiện”, ông Huỳnh Quốc Hoàng đánh giá.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn