TP. Cà Mau: Kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm

Chiều 6/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải cùng các phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đã có buổi làm việc với UBND TP. Cà Mau về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong những tháng đầu năm 2018. Tại buổi làm việc, đoàn công tác UBND tỉnh đã ghi nhận nhiều hạn chế trong triển khai thực hiện nghị quyết năm của thành phố. Đáng quan tâm là kỷ luật, kỷ cương hành chính còn nhiều lỗ hổng.

Theo UBND TP. Cà Mau, trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương thời gian qua còn khá nhiều hạn chế. Đáng quan tâm là kinh tế phát triển thiếu bền vững, thương mại - dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương. Chương trình xây dựng nông thôn mới chưa đạt hiệu quả yêu cầu, chưa phát huy được vai trò chủ thể của người dân.

Công tác quản lý môi trường, đất đai chưa chặt chẽ, tình trạng xây dựng nhà trái phép, không phép vẫn còn xảy ra. Kết cấu cụm nuôi tôm công nghiệp tập trung chưa đảm bảo.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải cho rằng việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại TP. Cà Mau đã qua chưa thật sự nghiêm túc.

Thêm vào đó, công tác quản lý nhà nước ở cơ sở và các ngành chức năng trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. nguồn nhân lực cũng chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển kinh tế - xã hội cả về số lượng, chất lượng.

UBND TP. Cà Mau cũng nhìn nhận những hạn chế, tồn tại đã qua xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân chủ quan là do công tác tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị chưa quyết liệt, thiếu chủ động.

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, cơ chế chính sách cũng như việc đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa thường xuyên, chưa sâu sát, có mặt còn hình thức, hiệu quả chưa cao.

Để hoàn thành các mục tiêu nghị quyết năm 2018 đã được địa phương đặt ra, TP. Cà Mau sẽ còn nhiều việc phải tập trung thực hiện một cách kỳ quyết, cùng với ban hành nhiều nhóm giải pháp cụ thể, thiết thưc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải lưu ý UBND TP. Cà Mau 4 lĩnh vực chính, then chốt, tác động lớn đến tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TP. Cà Mau cần tăng cường xây dựng kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cải cách hành chính, đã qua TP. Cà Mau thực hiện chưa nghiêm. Rất nhiều chỉ đạo của UBND tỉnh nhưng cấp thành phố không thực hiện. Điều này cho thấy trách nhiệm thực thi công vụ của TP. Cà Mau đang có vấn đề, trách nhiệm với dân chưa được thực hiện đến nơi đến chốn.

Bên cạnh đó, TP. Cà Mau cần có những chuyển biến tích cực từ quy hoạch, trong đó có quy hoạch đô thị.

Mặc dù đã tạm dừng phân cấp quy hoạch nhưng nếu cần thiết, UBND TP. Cà Mau có đề xuất để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng thời xử lý ô nhiễm môi trường cần phải thực hiện kỳ quyết. Cùng với đó là giải pháp căn cơ hơn, cụ thể hơn, không chấp nhận những giải pháp chung chung.

Việc sắp xếp trường lớp, giáo viên phải thực hiện nghiêm túc trên tinh thần chủ trương của tỉnh.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn