Triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016 - 2020

Sáng nay 18/1, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải, kiêm Trưởng ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) giai đoạn 2011 - 2015 và triển khai định hướng nhiệm vụ đảm bảo TTATGT giai đoạn 2016 - 2020. Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đến dự.

Mục tiêu công tác đảm bảo TTATGT giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh phấn đấu giảm từ 5 - 10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông hàng năm.

5 năm qua, tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP về công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn có sự chuyển biến rõ rệt. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp mạnh trong công tác đảm bảo TTATGT gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao của người đứng đầu và từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, đã kiềm chế và giảm số người chết vì tai nạn giao thông (TNGT) liên tục từ năm 2011 - 2014.

Riêng năm 2015, số vụ TNGT xảy ra 64 vụ, tăng hơn 18%, 25 người chết, tăng gần 39%, 87 người bị thương, tăng gần 34% so với năm 2014.

TP. Cà Mau, U Minh và huyện Trần Văn Thời xảy ra số vụ TNGT, số người chết và bị thương tăng so với các đơn vị khác.

Mục tiêu công tác đảm bảo TTATGT giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh phấn đấu giảm từ 5 - 10% số vụ, số người chết và số người bị thương do TNGT hàng năm; không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng; tiếp tục thực hiện Năm ATGT hàng năm với chủ đề phù hợp, mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

Riêng năm 2016, phấn đấu giảm từ 5% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương do TNGT so với năm 2015; không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiệm trọng.

Dịp này, có nhiều tập thể, và cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc công tác đảm bảo TTATGT.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng biểu dương những kết quả đạt được. Cà Mau là một trong những đơn vị có số người chết thấp nhất do TNGT trong năm 2014; đồng thời, nhấn mạnh: các cấp, ngành tỉnh cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân, nhất là cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành công tác đảm bảo TTATGT; biên soạn những tài liệu, khẩu hiệu đơn giản tuyên truyền để người dân dễ hiểu, dễ nhớ. Ngành Giáo dục Cà Mau có văn bản cho các bậc phụ huynh cam kết thực hiện tốt việc đăng ký xe máy điện cho học sinh; quan tâm đầu tư phát triển, bảo trì, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông.

Về phía tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh chỉ đạo: Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 88 của Chính phủ; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác đảm bảo TTATGT; phấn đấu giảm từ 5 -10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương do TNGT so với năm 2015; mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải gương mẫu chấp hành TTATGT; thường xuyên tuần tra, kiểm tra công tác đảm bảo TTATGT, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; chủ tịch UBND xã, huyện chịu trách nhiệm việc để xảy ra TNGT trên địa bàn quản lý; ngành Giao thông vận tải quản lý, sử dụng có hiệu quả bến bãi, phương tiện vận tải; vận động các chủ phương tiện vận tải phải chấp hành nghiêm những quy định về đảm bảo TTATGT; ngành Giáo dục và Đào tạo, các trường học vận động học sinh, sinh viên cam kết không vi phạm TTATGT; các địa phương quản lý tốt và xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm hành lang lộ giới, vỉa hè, lề đường; sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả thiết thực.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc công tác đảm bảo TTATGT.

Ý kiến bạn đọc