Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương 66 tập thể và cá nhân

Đây là các trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu, tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả các mô hình, giai đoạn 2017 - 2018. Đến dự có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng.

Ông Lê Dũng,Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho tập thể đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động, giai đoạn 2017 - 2018.Ông Lê Dũng,Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho tập thể đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động, giai đoạn 2017 - 2018.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã hoạt động tích cực, góp phần quan trọng vào tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở địa bàn dân cư; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nhiều hoạt động phong phú tạo nên sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức của nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, vun đắp tình làng nghĩa xóm, khơi dậy được các nguồn lực trong nhân dân.

Từ năm 2017 - 2018, toàn tỉnh vận động trên 115 tỷ đồng; hỗ trợ giúp đỡ cho trên 1.000 hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo.

66 đại biểu được biểu dương là những điển hình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, xây dựng gia đình văn hóa, bảo vệ môi trường, quản lý, giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm và có nguy cơ vi phạm pháp luật, tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống ở địa bàn dân cư.

Ông Lê Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đánh giá cao thành tích mà Ban công tác Mặt trận các ấp, khóm trong tỉnh đạt được. Trưởng Ban công tác Mặt trận, các tập thể, cá nhân tiêu biểu là những hạt nhân nòng cốt, góp phần làm cho phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu. Thời gian tới, các cá nhân, tập thể được biểu dương tiếp tục cố gắng cống hiến và đạt thành tích cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh quan tâm tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước rộng khắp.

 

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn