Cà Mau 20 năm dấu ấn văn hóa, nghệ thuật

20 năm kể từ khi tái lập tỉnh Cà Mau, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có nhiều cố gắng, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong nhân dân.

Liên hoan đờn ca tài tử 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng mở rộng được tổ chức luân phiên hàng năm.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phục vụ các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện lớn và nhiệm vụ chính trị tại địa phương kịp thời, tạo sinh khí sôi động, phấn khởi và tác động về mặt trực quan trong các tầng lớp nhân dân.

So với những năm đầu khi chia tách tỉnh, các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan đã được nâng cao và cải tiến rất nhiều, ngoài các hình thức: Băng-rôn, panô, phóng thanh lưu động… Sở đã phát huy xã hội hóa qua việc phối hợp, vận động các đơn vị kinh tế đầu tư xây dựng 4 cổng đèn điện tử LED; 1 màn hình LED và 100 hộp đèn trên các tuyến đường trung tâm thành phố; 9 cụm panô tuyên truyền, mỗi bảng trên 40m2 tại các trung tâm dân cư trong tỉnh; các bảng, biển tuyên truyền trực quan có sự đổi mới về công nghệ, cải tiến về hình thức như dùng phương pháp kỹ thuật số và chất liệu hamlet thay cho việc cắt dán decal…

Năm 2016, tỉnh lập hồ sơ khoa học xếp hạng 7 di tích Quốc gia, 16 di tích cấp tỉnh, nâng tổng số toàn tỉnh hiện có 10 di tích Quốc gia và 20 di tích cấp tỉnh; có 2 nghệ nhân được phong tặng nghệ nhân dân gian, 2 nghệ nhân ưu tú.

Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp vẫn duy trì và có bước chuyển biến mới, tích cực. Qua 20 năm hoạt động, ngoài việc lưu diễn phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh vượt chỉ tiêu về số buổi biểu diễn và doanh thu, còn phối hợp thực hiện các chương trình phục vụ các ngày lễ, các sự kiện chính trị, Đoàn Cải lương Hương Tràm đã khẳng định được vị trí và sự mến mộ trong công chúng tỉnh và các tỉnh trong khu vực, nhiều vở diễn đã đi vào lòng khán giả: Bóng biển, Đêm du thuyền, Chớp biển, Nàng Xita, Sóng gió cuộc đời, Dòng xoáy, Nỗi niềm chim cúm núm…; đoạt nhiều Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và thành tích cao trong các lần hội thi, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp; đội ngũ diễn viên của Đoàn từng bước trưởng thành và nổi danh: Nghệ sĩ Lịch sử, Hoa Phượng… và các diễn viên trẻ đầy triển vọng: Trúc Ly, Kim Hiền, Nhất Phương… Đoàn Cải lương Hương Tràm vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, do Chủ tịch nước phong tặng. Đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 9 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.

Phong trào văn nghệ quần chúng tiếp tục phát triển, chất lượng các hội thi, hội diễn, liên hoan, chương trình biểu diễn của các đội văn nghệ quần chúng ngày càng được nâng cao về giá trị tư tưởng, chất lượng nghệ thuật và phương pháp tổ chức. Tổ chức và phối hợp tổ chức, tham gia thành công các hội thi, hội diễn, liên hoan toàn quốc, cấp khu vực, cấp tỉnh: Liên hoan Thông tin lưu động toàn quốc năm 2006; Liên hoan Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông được tổ chức theo định kỳ 2 năm; Liên hoan Đờn ca tài tử 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng mở rộng, được tổ chức định kỳ luân phiên hàng năm; các chương trình liên hoan, hội thi, hội diễn cấp tỉnh được tổ chức thường xuyên: Liên hoan nghệ thuật quần chúng; Hội thi kịch ngắn, kịch vui; Liên hoan nghệ thuật quần chúng 3 dân tộc: Kinh - Hoa - Khmer; Hội thi Tiếng hát cải lương “Giải Bông Tràm”; Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình...


Trong những năm qua, sinh khí mới trong hoạt động nghệ thuật được thể hiện qua nhiều tác phẩm văn học, âm nhạc, sân khấu, nhiếp ảnh, hội họa… Những chiến sĩ văn hóa thực sự hòa mình vào công cuộc đổi mới của đất nước, quê hương với thực tế sinh động.

Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được quan tâm, có những chuyển biến tích cực nhằm giữ gìn, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc và địa phương. Trong 20 năm qua, đã sưu tầm hàng trăm hiện vật về đề tài kháng chiến, văn hóa dân tộc Hoa, Khmer, nghề thủ công truyền thống, trong đó hiện đang lưu giữ 46 ngàn cổ vật được trục vớt từ tàu đắm trên vùng biển Cà Mau. Lập hồ sơ khoa học xếp hạng 7 di tích Quốc gia, 16 di tích cấp tỉnh, nâng tổng số toàn tỉnh hiện có 10 di tích Quốc gia và 20 di tích cấp tỉnh; có 2 nghệ nhân được phong tặng nghệ nhân dân gian, 2 nghệ nhân ưu tú.

Hệ thống thư viện công cộng trong tỉnh tiếp tục được củng cố và không ngừng phát huy hiệu quả hoạt động, theo mục tiêu phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu khai thác, tìm hiểu thông tin của cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân với vốn tài liệu trên 200.000 bản sách, hơn 300 loại báo, tạp chí cập nhật thường xuyên, hầu hết các khâu công tác nghiệp vụ và phục vụ bạn đọc đều đã được thực hiện trên máy tính; tổ chức phòng tra cứu thông tin, đọc tài liệu điện tử, truy cập Internet; hiện đang triển khai xây dựng thư viện điện tử…; mạng lưới 9 thư viện cấp huyện, 60 phòng đọc sách, báo tại các điểm bưu điện văn hóa xã, 12 phòng đọc tại các đơn vị Biên phòng, 98 tủ sách pháp luật tại các xã, phường, thị trấn và cơ quan, xí nghiệp; 125 tủ sách, điểm đọc sách báo của các khóm, ấp… Bên cạnh đó còn có hệ thống thư viện trường học phục vụ học sinh, sinh viên, giáo viên tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng, trong đó có 30 thư viện thuộc trường đạt chuẩn Quốc gia.

Văn hóa - nghệ thuật là một hoạt động đặc thù, xuất phát từ cảm hứng sáng tạo của người nghệ sĩ, từ hiện thực của cuộc sống để cùng với tác phẩm của mình xây dựng tư tưởng lành mạnh, tiến bộ; phát hiện nhân tố tích cực; đấu tranh chống những tiêu cực, bất công trong xã hội. Trong những năm qua, sinh khí mới trong hoạt động nghệ thuật được thể hiện qua nhiều tác phẩm văn học, âm nhạc, sân khấu, nhiếp ảnh, hội họa…

Những chiến sĩ văn hóa thực sự hòa mình vào công cuộc đổi mới của đất nước, quê hương với thực tế sinh động. Các nhà nghiên cứu về văn hóa dân gian, bảo tồn di sản văn hóa, thư viện… đang ngày đêm miệt mài bảo tồn các giá trị văn hóa, đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng, tạo sự đồng cảm, đồng điệu và thấm sâu trong tư duy, hành động của mọi người, góp phần xây dựng và định hướng thẩm mỹ lành mạnh trong công chúng, nhất là đối với giới trẻ với nhiều tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu về quê hương, con người Cà Mau đang từng ngày đổi mới, để lại ấn tượng tốt đẹp về giá trị nghệ thuật qua từng tác phẩm, về nhân cách cao quý của những người làm công tác văn hóa đối với công chúng, với xã hội.

Nhìn lại những kết quả đã đạt được trong 20 năm qua, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh; của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sự phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là sự đoàn kết, phấn đấu nỗ lực, thống nhất ý chí và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nghệ sĩ, diễn viên, người lao động, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tiếp tục đưa sự nghiệp văn hóa của tỉnh phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, cả chiều rộng lẫn chiều sâu, cơ bản đạt được mục tiêu “Nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và trong nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa… làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ hoạt động của đời sống xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ giữa người với người… tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh, đa dạng, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc…”; mức hưởng thụ văn hóa của người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa được cải thiện rõ rệt.

Điểm nổi bật trong kết quả đạt được là góp phần xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới với các đức tính: Có tinh thần yêu nước; có ý thức tập thể, đoàn kết; có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, nhân nghĩa; tôn trọng kỷ cương, pháp luật; lao động chăm chỉ; có lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, năng suất cao, thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt là từ khi Đảng phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã làm cho kết quả xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới có ý nghĩa thiết thực hơn trong đời sống xã hội hiện nay.


Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn