Hiệu quả từ xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới

Xác định mục tiêu, ý nghĩa của việc gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp ủy, chính quyền huyện Phú Tân thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung, chương trình của phong trào. Kết quả, sau nhiều năm thực hiện, sự gắn kết này đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh, xây dựng NTM.

Nhà văn hóa ấp Xẻo Đước, xã Phú Mỹ.

Đến nay, toàn huyện có hơn 150 cơ quan, công sở, ấp, khóm, khu dân cư được triển khai đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu. Trong đó, hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư được công nhận khu dân cư kiểu mẫu. Các ấp, khóm và xã, thị trấn văn hóa đều có số hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa từ 75% trở lên. Hiện, trên 20.100 gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ hơn 82% tổng số hộ ở địa phương.

Phong trào xây dựng các thiết chế văn hóa ở ấp, khóm, thiết chế văn hóa xã, khu dân cư cũng được quan tâm nhằm nâng cao dân trí và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đặc biệt, toàn huyện đã xây dựng cơ bản được 64/75 nhà văn hóa ấp, khóm, hơn 200 tủ sách pháp luật; mỗi ấp, khóm đều quy hoạch sân chơi, bãi tập theo quy định dành cho các hoạt động văn hóa, thể thao. Ngoài ra, có gần 78 tổ, đội văn nghệ khu dân cư đang hoạt động. Công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị di tích, lịch sử văn hóa, lễ hội được tăng cường, góp phần giáo dục truyền thống dân tộc và phát triển du lịch.

Kết quả này đã và đang góp phần quan trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy phong trào xây dựng thị trấn văn minh và xây dựng NTM. Hơn 5 năm xây dựng NTM, đời sống người dân từng bước được nâng lên với thu nhập bình quân đầu người hơn 34 triệu đồng/người/năm, tăng 14 triệu đồng so với năm 2012; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14% năm 2012 xuống còn 6,76% năm 2016; các công trình phúc lợi: Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa ấp, khóm... được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu của người dân. Hiện, bình quân mỗi xã đạt 12,5 tiêu chí NTM, trong đó có 4 xã: Tân Hải, Tân Hưng Tây, Việt Thắng và xã Phú Mỹ đã được công nhận xã NTM.

Có thể khẳng định, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM ở huyện đã góp phần làm cho ý thức, trách nhiệm của người dân được nâng cao. Cán bộ, đảng viên và người dân luôn đoàn kết, đồng lòng và tự giác tham gia các hoạt động cộng đồng để góp công, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Biểu hiện nổi bật là nhân dân tự nguyện hiến đất, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi công cộng. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của các xã, thị trấn từng bước được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu sản xuất và phục vụ dân sinh. Đến nay, phần lớn đường liên xã, liên huyện, liên ấp, đường làng, ngõ xóm được nhựa hóa và bê - tông hóa. 5 năm gần đây, từ nguồn ngân sách của Trung ương, địa phương và huy động từ sức dân, toàn huyện đã đầu tư xây mới và nâng cấp 500km đường giao thông các loại; xây dựng hơn 500 phòng học, có 25 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I; xây dựng mới 9 trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia; xây dựng 6 trung tâm văn hóa xã đạt chuẩn NTM...

Sự chuyển biến trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM ở Phú Tân còn được thể hiện trong kết quả phát triển kinh tế. Trong đó phải nói đến sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế đúng hướng, nhất là nhiều hộ gia đình đã tự phấn đấu vươn lên, tìm các mô hình phát triển kinh tế để làm giàu: Nuôi tôm công nghiệp áp dụng sinh học năng suất cao, nuôi tôm quảng canh cải tiến; rừng - tôm kết hợp nuôi sò huyết, ốc len và cua; cải tạo đất sân nhà, bờ liếp, bờ bao vuông nuôi tôm trồng rau màu và cây ăn trái; nuôi sò huyết, hàu lồng theo bãi cạn tại các xã: Nguyễn Việt Khái, Rạch Chèo, thị trấn Cái Đôi Vàm.

Kinh tế phát triển, đời sống người dân được cải thiện, đã và đang tạo tiền đề vững chắc cho công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở cũng như phong trào xây dựng NTM tiếp tục đi vào chiều sâu, qua đó không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng huyện ngày càng giàu mạnh.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn