Mỗi xã đạt bình quân 9,57 tiêu chí nông thôn mới

Đến thời điểm này, mỗi xã trong huyện U Minh đạt bình quân 9,57 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).

Trong đó, xã Khánh An đạt 13 tiêu chí, xã Khánh Hòa đạt 12 tiêu chí, xã Nguyễn Phích đạt 10 tiêu chí, còn lại các xã Khánh Lâm, Khánh Hội, Khánh Tiến và Khánh Thuận mỗi xã đạt 8 tiêu chí.

xã Khánh Hòa được huyện U Minh chọn làm một trong hai xã điểm xây dựng nông thôn mới

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2014, hai xã điểm là Khánh An và Khánh Hòa mỗi xã phải đạt thêm từ 3 đến 4 tiêu chí. Các xã còn lại đạt thêm ít nhất 2 tiêu chí cho mỗi xã.

Để từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, trong năm 2014, huyện U Minh đầu tư 6,2 tỷ đồng xây dựng các tuyến lộ đạt chuẩn NTM và phấn đấu đến năm 2017, huyện U Minh hoàn thành tiêu chí lộ giao thông nông thôn trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện.
Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn