Nhiều đổi mới trong ngành bảo hiểm xã hội

Sau Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Y tế ngày 15/5/2015 hướng dẫn thực hiện Đề án liên thông các thủ tục hành chính (TTHC) về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi, thì việc Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH, sửa đổi) ra đời (có hiệu lực từ ngày 1/1/2016) được xem là những bước đổi mới quan trọng trong ngành Bảo hiểm thời gian gần đây.

THUẬN LỢI TRONG CẤP THẺ BHYT

Việc liên thông các TTHC gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Cụ thể, người có yêu cầu thực hiện liên thông các TTHC trên chỉ nộp hồ sơ một lần và nhận được nhiều kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các TTHC được thực hiện liên thông.

Từ tháng 7/2015, TTHC trên lĩnh vực này cơ bản được đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục, giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết, tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc thực hiện các TTHC nêu trên; nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động, tích cực của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước, góp phần xóa bỏ các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong việc giải quyết các công việc của người dân.

Ông Trịnh Trung Kiên, Phó Giám đốc BHXH tỉnh: Để thực hiện Thông tư này, BHXH các cấp đã triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Từ tháng 8/2015 đến nay, đã cấp theo hình thức này được hơn 8.000 thẻ BHYT. Trong thực hiện có rất nhiều thuận lợi, mà cụ thể là khắc phục tình trạng trẻ dưới 6 tuổi chậm được phát thẻ BHYT, ảnh hưởng đến quá trình khám bệnh cũng như tránh trùng thẻ BHYT đã diễn ra trước đó.

Từ ngày 1/1/2016, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) chính thức có hiệu lực với rất nhiều điểm mới quan trọng theo hướng có lợi cho người lao động.

CÓ LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Sự ra đời của Luật BHXH (sửa đổi) được xem là một cuộc cải cách của ngành BHXH. Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, với rất nhiều điểm mới quan trọng theo hướng có lợi cho người lao động. Trong hàng loạt những đổi mới được quy định trong Luật: Chế độ lương hưu, chế độ thai sản, trợ cấp ốm đau, đối tượng tham gia BHXH... thì điều mà người lao động quan tâm hiện nay là tiền lương và phụ cấp hằng tháng khi đóng BHXH.

Vấn đề này được ông Trịnh Trung Kiên, cho biết: Năm 2016, tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc là 26% tiền lương tháng, mức đóng này được giữ từ ngày 1/1/2014 đến nay và chưa thay đổi. Trong đó, người lao động đóng bằng 8% tiền lương tháng đóng BHXH (vào quỹ hưu trí và tử tuất); người sử dụng lao động đóng bằng 18% tiền lương tháng đóng BHXH (14% vào quỹ hưu trí, tử tuất; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 3% vào quỹ ốm đau, thai sản). Về tiền lương tháng đóng BHXH, không có sự thay đổi đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng lương theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định. Từ ngày 1/1/2016, những người hưởng lương theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định (như công chức, viên chức nhà nước hưởng lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2014), thì tiền lương để tính đóng BHXH không thay đổi, cụ thể: Vẫn đóng BHXH theo tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Viên chức quản lý chuyên trách trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu đóng BHXH theo hệ số tiền lương quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Nhưng đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì theo quy định tại khoản 2 Điều 89 của Luật BHXH, có lộ trình: Từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2017, tính đóng BHXH theo mức lương và phụ cấp lương ghi trong hợp đồng lao động. Như vậy, so với quy định trước đây, tiền lương tính đóng BHXH giai đoạn 2016 - 2017 có thêm khoản phụ cấp lương. Từ ngày 1/1/2018, trở đi tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động.

“Mặc dù Luật đã chính thức có hiệu lực, song hiện nay việc áp dụng vẫn rất khó thực hiện, vì chưa có những văn bản dưới luật hướng dẫn thực hiện. Khi nào có hướng dẫn cụ thể, BHXH tỉnh sẽ triển khai một cách sâu rộng”, ông Trịnh Trung Kiên cho biết thêm.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn