Nhiều hạn chế trong đăng tải thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý trên dịch vụ công trực tuyến

Đăng tải thủ tục hành chính (TTHC) chưa đầy đủ, chưa kịp thời, thiếu chính xác, thiếu hoặc sai các thông tin cơ bản; quy trình tổ chức áp dụng TTHC chưa có sự liên kết... là những gì liên quan đến dịch vụ công trực tuyến tại Cà Mau, rất cần được chấn chỉnh, khắc phục.

Dịch vụ công trực tuyến được xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết các TTHC một cách nhanh chóng, tại một địa chỉ truy cập duy nhất. Cung cấp thông tin một cách tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết hồ sơ, cấp phép; người dân có thể thông qua mạng Internet kiểm tra, giám sát tình trạng giải quyết hồ sơ. Hệ thống cung cấp một nền tảng ứng dụng để từng bước cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết TTHC trên môi trường mạng một cách xuyên suốt, nhất quán theo tinh thần “một cửa liên thông”.

Mặc dù mục tiêu và giải pháp đã có, nhưng trong quá trình triển khai thực hiện tại Cà Mau đã gặp phải nhiều hạn chế. Theo thống kê của Sở Tư pháp, số TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, áp dụng tại 21 sở, ngành thuộc UBND tỉnh là 1.368 thủ tục; tại cấp huyện là 285 thủ tục; tại cấp xã là 153 thủ tục. Kết quả rà soát cho thấy, TTHC được đăng tải trên dịch vụ công trực tuyến của tỉnh chưa đầy đủ, chưa kịp thời, thiếu chính xác, thiếu hoặc sai các thông tin cơ bản (địa chỉ tiếp nhận, mức thu phí, lệ phí...); một số TTHC do các Bộ, ngành Trung ương công bố nhưng được tiếp nhận, thẩm định, trả kết quả tại tỉnh chưa được đăng tải... Cụ thể: Không công khai niêm yết đầy đủ trình tự thực hiện 81 thủ tục; số TTHC không xác định nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc địa chỉ tiếp nhận không đúng hoặc không có địa chỉ tiếp nhận cụ thể 318 thủ tục; số TTHC thực hiện mức độ 3, mức độ 4 nhưng không có hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ trực tuyến hoặc có hướng dẫn nhưng chưa rõ ràng 426 thủ tục; số thủ tục có kèm theo tờ khai, biểu mẫu nhưng không đăng hoặc đăng tải không đầy đủ 203 thủ tục. Ngoài ra, còn 887 thủ tục đăng sai tên, thiếu thành phần hồ sơ, sai chính tả...

Thiếu sót, hạn chế trong đăng tải thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến là một rào cản trong hoạt động cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả tại Cà Mau.

Đối với cấp xã, đã đăng 159 thủ tục (155 thủ tục mức độ 2 và 4 thủ tục mức độ 3), 13 thủ tục hết hiệu lực thi hành nhưng vẫn còn đăng tải trên phần mềm một cửa điện tử; 48 thủ tục không công khai niêm yết đầy đủ trình tự thực hiện; 10 thủ tục không xác định nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc không có địa chỉ cụ thể; 4 thủ tục mức độ 3 nhưng không có hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ trực tuyến; 3 thủ tục có kèm theo tờ khai, biểu mẫu nhưng không đăng hoặc đăng thiếu.

Đối với TTHC các ngành dọc thì đăng tải riêng lẻ (thông qua Trang thông tin điện tử thành phần hoặc cơ quan Trung ương), đăng tải theo dạng quyết định công bố, dữ liệu này cũng chưa được kết nối, đồng bộ với dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, nên rất khó tra cứu, tìm hiểu.

Đối với việc tiếp nhận và giải quyết TTHC: Theo quy định, tất cả được thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, song trên thực tế vẫn còn nhiều TTHC có phát sinh nhưng chưa được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận này, đặc biệt là cấp huyện và cấp xã.

Mặt khác, theo Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau, qua kết quả rà soát cho thấy, quy trình tổ chức áp dụng TTHC của tỉnh (công bố - niêm yết, công khai dữ liệu trên dịch vụ công trực tuyến của tỉnh - xây dựng quy trình áp dụng, tiếp nhận và giải quyết - đánh giá, thực hiện đơn giản hóa TTHC) chưa có sự liên kết, phối hợp nhịp nhàng giữa các ngành, các cấp, dẫn đến quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn