Nỗ lực duy trì, nâng chất xã nông thôn mới

Hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM) đã khó, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí càng khó hơn. Vì vậy, ngay sau khi được công nhận xã NTM, trên cơ sở phân tích, đánh giá những mặt được, mặt hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, các xã NTM trên địa bàn tỉnh còn chủ động xây dựng các giải pháp, quyết tâm duy trì và nâng chất các tiêu chí.

Chia sẻ về quan điểm trong xây dựng NTM, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ tịch UBND xã Lý Văn Lâm (TP. Cà Mau), cho biết: “Đạt chuẩn NTM chỉ là bước khởi đầu cho chặng đường dài phía trước. Do đó, xã luôn đặt mục tiêu phải tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đối với các tiêu chí “động”: Thu nhập, hộ nghèo, môi trường, hệ thống chính trị... xã tiếp tục giữ và duy trì với mức độ tốt nhất; các tiêu chí còn lại, căn cứ vào tình hình thực tế, gắn với mức quy định, để xã có giải pháp thực hiện nâng chuẩn phù hợp, đáp ứng yêu cầu đặt ra”.

Giờ tập văn nghệ của trẻ tại Trường Mẫu giáo Sao Mai (xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau).

Do có sự chỉ đạo từ cấp trên, hàng quý, hàng năm, các xã NTM phải có báo cáo về Văn phòng Điều phối các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh về các kế hoạch, lộ trình xây dựng và nâng chất các tiêu chí NTM. Từ đó, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của các xã đã xây dựng lộ trình, các giải pháp cụ thể, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí cho từng năm. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng NTM. Đồng thời, phát huy tối đa sức mạnh nội lực, “lấy dân làm gốc” để làm “đòn bẩy” hoàn thành tất cả các tiêu chí. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, nhằm giúp người dân hiểu được vai trò vừa là chủ thể vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả đạt được. Từ nguồn vốn hỗ trợ và vốn nội lực trong dân, các xã tập trung phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho người dân. Hoàn thiện hệ thống giao thông; hệ thống thủy lợi thường xuyên được nạo vét phục vụ tưới tiêu sản xuất; tiêu thụ hàng hóa đường thủy; gắn với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân…

Đại hội thể dục - thể thao diễn ra tại xã Lý Văn Lâm (TP. Cà Mau).

Xã Khánh Hòa (huyện U Minh), đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2015, đến thời điểm này có một số tiêu chí được nâng chất: Tiêu chí giao thông với đường liên xã, trục ấp, liên ấp từ 58,78% nâng lên 63,26%, xóm nhánh từ 73,93% nâng lên 90,35%; tiêu chí môi trường cũng được xã quan tâm chỉ đạo các ngành, đoàn thể, vận động gia đình hội viên trồng hàng rào cây xanh, tạo cảnh quan nông thôn đẹp, đồng thời phối hợp với nhà máy xử lý rác thu gom rác thải tại khu vực chợ xã, đảm bảo vệ sinh môi trường… Mặt khác, có giải pháp duy trì và nâng chất riêng cho các tiêu chí còn lại: Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất theo hướng nâng cao giá trị, tăng thu nhập trên cùng diện tích. Trong đó, tập trung chủ yếu vào kinh tế vườn; phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn và nâng cao trình độ cùng với việc áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật… nhằm nâng cao thu nhập trong dân, để NTM thật sự mang lại lợi ích cho nhân dân.

Với điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi, xã Khánh Hòa (huyện U Minh), khuyến khích người dân tận dụng đất trống trồng hoa màu, cây ăn trái, gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần tăng thu nhập.

Xã Tân Dân (huyện Đầm Dơi) cũng đang tiếp tục đầu tư nguồn lực, cùng với sức dân sửa chữa lộ giao thông nông thôn, vận động trồng cây xanh ven đường, bảo vệ môi trường…

Ông Phạm Hồng Ngự, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hòa: “Chương trình xây dựng NTM được thực hiện những năm qua không chỉ làm thay đổi đáng kể diện mạo làng quê, mà còn góp phần cải thiện rõ nét đời sống người dân nông thôn trên địa bàn xã, vì lẽ đó, xã xác định bằng mọi cách phải cố gắng duy trì và nâng chất xã NTM”.

Hoàn thành đã khó, việc giữ vững và phát triển các tiêu chí NTM còn khó hơn nhiều. Đây là mối lo chung đối với các xã đã và đang thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Cùng với các giải pháp của xã, các huyện, thành phố cần định hướng cho xã xây dựng lộ trình thực hiện đối với các tiêu chí dễ mất chuẩn. Đồng thời tiếp tục bố trí vốn, tăng nguồn hỗ trợ; chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan cùng vào cuộc hướng dẫn, giúp các xã giữ vững tiêu chí theo quy định.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn