Phát huy hiệu quả công tác đối thoại về thủ tục hành chính

Để tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, những năm qua, cấp ủy đảng và chính quyền các cấp trong huyện U Minh đặc biệt quan tâm đến hoạt động cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và kiểm soát TTHC.

Ông Võ Thanh Giảng (Ấp 3, xã Khánh Thuận) kiến nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế kịp thời cho người dân.

Năm 2017, UBND huyện đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình, kế hoạch của cấp trên và cấp mình về công tác cải cách TTHC và hoạt động kiểm soát TTHC, đồng thời cụ thể hóa mục tiêu theo lộ trình cải cách các quy định về TTHC và trách nhiệm của các cơ quan thực thi nhiệm vụ, thực hiện đồng bộ các giải pháp. Từ đó công tác cải cách TTHC trong năm qua đã được triển khai có hiệu quả và đạt nhiều kết quả tích cực, từ đó, môi trường sản xuất kinh doanh được cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

Tuy nhiên, thực trạng về thể chế pháp luật, cơ chế chính sách, TTHC, thực thi công vụ... ở nước ta nói chung và trên địa bàn huyện nói riêng hiện nay vẫn còn không ít bất cập, vướng mắc, gây khó khăn, phiền hà, tốn kém thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân.

Để nắm thông tin và giải quyết kịp thời những bất cập quy định về TTHC, hướng đến mục tiêu xây dựng một nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp và hiệu quả, tạo môi trường thông thoáng cho hoạt động kinh doanh và đời sống của người dân. Năm 2017, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với công dân và doanh nghiệp về những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các quy định TTHC thời gian qua.

Cái mới của đối thoại trực tiếp với công dân và doanh nghiệp về TTHC năm 2017, trước khi tổ chức đối thoại, UBND huyện chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp với UBND các xã, thị trấn U Minh tiến hành lấy phiếu khảo sát ý kiến của người dân và doanh nghiệp về TTHC. Qua 4 kỳ tổ chức đối thoại, UBND huyện đã tiếp nhận 70 ý kiến phản ảnh của doanh nghiệp và công dân về lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các chính sách có liên quan đến Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, các nguồn thu thuế; hộ tịch hộ khẩu; thủ tục làm giấy chứng minh nhân dân; lĩnh vực sản xuất kinh doanh; môi trường, xây dựng và thái độ phục vụ của công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả... Những ý kiến của các doanh nghiệp và công dân đặt ra đều được thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện có liên quan và Chủ tịch UBND huyện trả lời trực tiếp với doanh nghiệp và công dân, qua đó được sự đồng tình thống nhất cao của doanh nghiệp và người dân.

Ông Trà Hùng, cán bộ hưu trí xã Khánh Thuận, phấn khởi: “Tại cuộc đối thoại, tôi rất đồng tình với những ý kiến trả lời của Chủ tịch UBND huyện và các ngành của huyện. Tôi rất hài lòng và hy vọng rằng công tác cải cách hành chính của huyện thời gian tới đạt kết quả cao nhất”. Ông Lâm Thanh Hùng, chủ cơ sở sản xuất nước đá (Khóm 3, thị trấn U Minh), chia sẻ: “Hàng tháng, tôi đến nộp thuế cũng như làm các thủ tục kinh doanh, được cán bộ thuế nhiệt tình tiếp đón, niềm nở, tạo mối quan hệ thân thiện giữa công chức và người dân”.

Chủ tịch UBND huyện, ông Dư Bé Ba cho biết: Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nói chung và công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất, công dân và doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể cần nắm vững về quy định hành chính, chủ động tìm hiểu thêm về quy định hành chính và TTHC để thực hiện và phản ảnh kiến nghị đúng theo nội dung hướng dẫn của cơ quan chính quyền, thực hiện quyền giám sát và cùng với cơ quan nhà nước thực hiện tốt quy định cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị. Kịp thời cập nhật rà soát đề nghị cấp có thẩm quyền công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những TTHC rườm rà không còn phù hợp thực hiện đơn giản hóa TTHC. Đồng thời tăng cường phổ biến các quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm túc kỷ luật kỷ cương hành chính; xây dựng phong cách, đạo đức, thái độ phục vụ nhân dân cũng như năng lực, trình độ cán bộ, công chức trực tiếp tiếp nhận và giải quyết TTHC và công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn