Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, nhiều “rào cản” được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tháo gỡ dần, tạo được lòng tin của người dân, đáng chú ý là công tác an sinh xã hội ngày càng được thực hiện tốt hơn.

Nơi tiếp nhận thủ tục công dân tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau.

Sở LĐ-TB&XH thực hiện tốt nhiều hoạt động trong quản lý nhà nước về lao động, việc làm, xóa đói giảm nghèo, giải quyết chế độ chính sách cho người có công... từ đó, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một trong những giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao là Sở đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Sở ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch CCHC theo từng năm, nhằm mục đích tăng cường công tác CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công khai minh bạch các quy định của Nhà nước. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc, làm khâu đột phá trong CCHC, gắn với kiểm soát TTHC và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước. Hàng năm thực hiện phát động thi đua khen thưởng gắn với các tiêu chí CCHC trong đơn vị...

Năm qua, Sở đã tiếp nhận 29.565 hồ sơ, trong đó thực hiện theo cơ chế một cửa là 5.335 hồ sơ, một cửa liên thông là 24.230 hồ sơ. Với mục tiêu hướng tới môi trường làm việc năng động, công khai, Sở đổi mới nền hành chính công; hạn chế, tiến tới loại bỏ những TTHC rườm rà thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Vì thế, đã có 5.268 hồ sơ được giải quyết sớm hơn so với quy định, 24.294 hồ sơ đúng hẹn, chỉ có 3 hồ sơ trễ hẹn. Hiện nay, Sở duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001-2008 vào hoạt động các phòng, ban chuyên môn. Đây là công cụ hữu hiệu trong CCHC, hỗ trợ tích cực cho việc quản lý, kiểm tra, điều hành, dễ dàng truy xuất, khai thác hồ sơ tài liệu. Phó Giám đốc Sở, ông Nguyễn Xuân Tình cho biết: “Thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các công việc hành chính, thời gian qua, việc thực hiện cải cách TTHC ở nhiều lĩnh vực thuộc Sở đã được rút ngắn, đồng thời giảm sai sót trong quá trình triển khai. Để làm tốt công tác này, nhiều giải pháp đã được đưa ra, trong đó đơn vị chú trọng đổi mới tư duy của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và đầu tư trang thiết bị, hệ thống máy móc, phương tiện kỹ thuật”.

Một trong những đơn vị tiêu biểu trực thuộc ngành luôn nỗ lực nâng cao hiệu quả của công tác CCHC là Trung tâm Dịch vụ việc làm. Đây là đơn vị có chức năng tư vấn việc làm, học nghề và các chính sách liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động... Để nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, Trung tâm đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đăng thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp và thông tin lao động đăng ký tìm việc tại sàn lên website.

Công tác đào tạo luôn được Sở quan tâm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua các buổi sinh hoạt Công đoàn, hội nghị cán bộ, công chức...

Qua quá trình triển khai thực hiện các nội dung về CCHC, cán bộ, công chức trong cơ quan đã có chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động. 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc các quy định của đơn vị về thái độ, tác phong làm việc trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, phù hợp với đặc thù công việc của từng phòng, lĩnh vực hoạt động công vụ.

Nhờ chủ động CCHC, mọi TTHC trong lĩnh vực LĐ-TB&XH được Sở và các đơn vị trực thuộc giải quyết nhanh chóng. “Thời gian tới, Sở sẽ quán triệt tới mỗi công chức, viên chức cần nâng cao hơn nữa tinh thần, thái độ trong tiếp dân, giải quyết công việc cho nhân dân; đồng thời, thường xuyên cập nhật, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm làm tốt hơn nữa công tác CCHC, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của công chức, viên chức trong toàn ngành”, ông Nguyễn Xuân Tình cho biết.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn