Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ

Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) được xem là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Mọi hoạt động của công chức nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đều được giám sát chặt chẽ qua hệ thống camera tổng thể.

Theo đó, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng quy tắc ứng xử và hình thành lề lối làm việc có nền nếp, trật tự, thể hiện nếp sống văn minh công sở. Nhiều cơ quan, đơn vị đã xem đây là việc làm thường xuyên, đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua đối với CB,CC,VC hàng tháng, quý, năm. Qua phổ biến, tuyên truyền đã nâng cao nhận thức, tư tưởng của CB,CC,VC, người lao động và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh”; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra xây dựng các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh có 56 CB,CC,VC; trong đó có 42 công chức được biệt phái từ các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh có phát sinh TTHC.

Để đáp ứng yêu cầu đặt ra, tiêu chí lựa chọn công chức làm việc tại Trung tâm phải là những người có kỹ năng giao tiếp tốt, am hiểu tường tận các TTHC lĩnh vực được phân công phụ trách, ý thức trách nhiệm với công việc được giao. Trung tâm hoạt động theo quy chế phối hợp rõ ràng từ quản lý giờ giấc làm việc, đến tiếp nhận và trả kết quả.

Để giám sát chặt chẽ việc thực thi công vụ, tại Trung tâm có lắp đặt hệ thống camera tổng thể và bảng điện tử đánh giá chất lượng dịch vụ của khách hàng đối với từng công chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục.

UBND tỉnh thực hiện thí điểm mô hình một cửa hiện đại tại UBND huyện Cái Nước, Năm Căn và TP. Cà Mau, chỉ đạo Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh có trách nhiệm hỗ trợ theo dõi tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đây. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Trung tâm tiến hành cập nhật danh sách công chức túc trực tại bộ phận một cửa. Qua đó bộ phận giám sát của Trung tâm có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ theo dõi việc chấp hành thời gian, tác phong, lề lối làm việc. Kết quả giám sát được cập nhật thường xuyên, qua đó kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Từ đầu năm đến nay, tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau và bộ phận một cửa hiện đại thí điểm tại huyện Cái Nước, Năm Căn và TP. Cà Mau có hơn 12 ngàn lượt nhận xét, đánh giá của tổ chức, cá nhân qua thiết bị đánh giá mức độ hài lòng khi đến giao dịch thực hiện TTHC, qua đó cho thấy mức độ hài lòng là rất cao.

Nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, đề ra những giải pháp phù hợp, đáp ứng sự hài lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, đã qua, các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đối thoại trong năm 2017, phát phiếu khảo sát thu thập ý kiến phản ảnh. Theo đó, đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá hài lòng từ người dân và doanh nghiệp.

Tại Sở Khoa học và Công nghệ, hiện tại có 44 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được công bố công khai và cắt giảm thời gian giải quyết từ 20% trở lên so với quy định. Sở đã đưa 41/44 TTHC tiếp nhận tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh. Ngoài ra, Sở phối hợp với Trung tâm thực hiện niêm yết công khai TTHC và thực hiện tốt việc đăng tải 44 thủ tục cung cấp mức độ 3; cập nhật 40 hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Hiện tổng số hồ sơ được tiếp nhận là 52 hồ sơ. Tất cả hồ sơ đều được tiếp nhận tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh, quá trình giải quyết thông qua môi trường mạng, không lưu trữ hồ sơ giấy. Kết quả giải quyết đều trước hạn, không có hồ sơ trễ hạn.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị đã ban hành quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong hoạt động, quy chế tiếp công dân, quy chế văn hóa công sở và quy chế văn thư lưu trữ.

Với việc kết hợp 2 phương thức: Vừa lắp đặt hệ thống camera giám sát tại bộ phận một cửa UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trực thuộc; vừa tổ chức nhiều cuộc kiểm tra công vụ bất thường về các nội dung như: Đeo thẻ công chức khi thực hiện nhiệm vụ, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức; thực tế sử dụng thời giờ làm việc…, đã tạo được chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ ngày càng được nâng lên.

Kết quả thực hiện công tác tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hệ thống chính trị thời gian vừa qua đã có sức lan tỏa, được các tầng lớp nhân dân hoan nghênh.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn