Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT), thực hiện nếp sống văn hóa giao thông là giải pháp quan trọng nhằm làm chuyển biến nhận thức của người tham giao thông, góp phần làm kiềm chế tai nạn giao thông, thời gian qua, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương thực hiện công tác này.

Đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành, tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành luật giao thông trong cộng đồng.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hàng năm, Ban ATGT tỉnh đều phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân... tổ chức tập huấn cho cán bộ, đoàn viên, hội viên ở cơ sở kiến thức về ATGT, qua đó vận dụng tổ chức tuyên truyền vận động từng hộ gia đình. Tính từ năm 2011 đến nay, Ban ATGT tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học trong tỉnh tổ chức được 12.187 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT cho 992.897 lượt cán bộ, học sinh, sinh viên và nhân dân.

Ngoài ra, Ban ATGT tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, Ban ATGT các huyện và TP. Cà Mau tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và Luật Giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh cho tất cả các xã, phường, thị trấn, có trên 8.150 lượt người tham dự. Tổ chức thi tìm hiểu về ATGT, có 8 doanh nghiệp vận tải đường bộ tham gia, với hơn 350 đại biểu dự.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, nhìn chung, thời gian qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đã được tổ chức tuyên truyền sâu, rộng trong cộng đồng, giúp cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ những tổn thất nặng nề mà tai nạn giao thông gây ra, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trọng tâm là xây dựng “Văn hóa giao thông”; tập trung tuyên truyền về giải tỏa các chướng ngại vật hành lang đường bộ, phát quang hành lang đảm bảo ATGT. Xem công tác tuyên truyền là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác đảm bảo ATGT, công tác tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức để nhân dân tự giác chấp hành luật giao thông.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn