Thới Bình hơn 3.500 hồ sơ giải quyết sớm hơn quy định

Nâng cao thái độ phục vụ, hiệu quả hoạt động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, là một trong những mặt công tác trọng tâm mà huyện Thới Bình đặt ra trong hoạt động cải cách hành chính (CCHC).

Tuân thủ đầy đủ các quy định về việc công khai thủ tục hành chính là một yêu cầu quan trọng trong thực hiện cải cách hành chính hiện nay.

Đã qua, công tác CCHC trên địa bàn huyện đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đều có bố trí bộ phận một cửa; các nội quy làm việc và quy chế tổ chức hoạt động tại bộ phận một cửa được thực hiện tốt; niêm yết công khai các thủ tục hành chính (TTHC) để người dân thuận lợi trong quá trình liên hệ làm việc; việc tiếp nhận và trả kết quả được mở sổ theo dõi và có ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân; ý thức trách nhiệm của công chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC được nâng lên; công chức bộ phận một cửa tận tình hướng dẫn, giải thích người dân đến làm các TTHC; chế độ chính sách đối với công chức bộ phận một cửa được đảm bảo; công tác rà soát TTHC được quan tâm. Hiện nay, đối với cấp huyện có 237 thủ tục, lĩnh vực; cấp xã có 135 thủ tục.

Trong 9 tháng năm 2016, bộ phận một cửa huyện tiếp nhận 2.468 hồ sơ, qua giải quyết có 994 hồ sơ giải quyết sớm hơn quy định, 963 hồ sơ đúng hạn và 70 hồ sơ trễ hạn; cấp xã tiếp nhận 35.826 hồ sơ, qua giải quyết có 2.555 hồ sơ giải quyết sớm hơn so với quy định, 33.533 hồ sơ đúng hạn và 16 hồ sơ trễ hạn.

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện: Xác định rõ năm 2016 là năm trọng tâm thực hiện CCHC của tỉnh; để thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm, địa phương đã đặt ra nhiều giải pháp thực hiện. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể: Trụ sở, trang thiết bị, nhân lực để đảm bảo công tác CCHC cấp xã còn hạn chế, chưa đảm bảo đúng theo quy định. Một số đơn vị còn thiếu trang thiết bị hỗ trợ cho vận hành phần mềm có liên quan trong hoạt động. Thêm vào đó, tỷ lệ người thực hiện ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc liên thông (VIC) tại một số đơn vị chưa đạt yêu cầu. Công tác thông tin, báo cáo về công tác CCHC chưa được các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, nhiều đơn vị phải đôn đốc, nhắc nhở nhiều lần mới thực hiện. Tiến độ thực hiện CCHC theo lộ trình còn chậm...

Để nâng chất hoạt động CCHC tại địa phương, ông Dũng kiến nghị UBND tỉnh sớm đầu tư mô hình một cửa điện tử cho huyện, vì hiện tại cơ sở vật chất Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện cơ bản đủ điều kiện nâng cao chất lượng dịch vụ công từ mức độ 2 lên mức độ 3 theo lộ trình. Đồng thời các ngành có liên quan cần thường xuyên mở các lớp tập huấn về công tác CCHC và TTHC cho công chức làm nhiệm vụ CCHC tại cấp huyện, xã và thị trấn.

Phát biểu tại buổi giám sát hoạt động CCHC trên địa bàn huyện Thới Bình, ông Nguyễn Sơn Ca, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh: Huyện Thới Bình cần lưu ý đến việc rà soát, cắt giảm thủ tục và thời gian giải quyết TTHC; tuân thủ đầy đủ các quy định về công khai TTHC; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho công chức tại bộ phận một cửa, nhất là thái độ đón tiếp, hướng dẫn người dân khi thực hiện các thủ tục nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách TTHC trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu bộ máy hành chính phục vụ nhân dân...Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn